انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[07/02/1396]
00:00
60
تلاوت استاد محمود خلیل حصری
جزء 7
01:00
120
تمنای بهشت(زنده)
03:00
30
تلاوت استاد محمود علی البنا
03:30
20
تلاوت استاد محمود رمضان
03:50
15
میان برنامه
04:05
70
قرار وصل
اذان صبح: 04:45
05:15
10
صفحه نور
05:25
25
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
05:50
10
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:35
80
صبح و سلام
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
20
تلاوت استاد راغب مصطفي غلوش
08:35
5
میان برنامه
08:40
10
ترتیل دو صفحه ای
08:50
10
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای مرتضي سادات فاطمي
09:15
45
حیات طیبه(زنده)
10:00
105
دیدار متسابقین سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن با مقام معظم رهبری (زنده)
11:45
10
صفحه نور
کارشناس: حجت الاسلام کلباسی
11:55
5
میان برنامه
12:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
نیم جزء دوم جزء 20
12:30
5
میان برنامه
12:35
10
تجلی وحی
12:45
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)

14:30
2
میان برنامه
14:32
23
دریچه
14:55
5
میان برنامه
15:00
32
تلاوت استاد محمد عمران
15:32
13
میان برنامه
15:45
15
تلاوت- پخش
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
20
برهان
17:25
5
تلاوت(پخش)
17:30
30
در مکتب وحی
بیانات حضرت آیت الله ضیاء آبادی
18:00
30
تلاوت شعبان عبدالعزیز صیاد
18:30
30
فهم زبان قرآن
19:00
20
تلاوت آقای عبدالعزیز عکاشه
19:20
30
حدیث کساء
19:50
40
اذانگاهی
اذان: 20:07
20:30
10
صفحه نور
20:40
30
دعای کمیل
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت آقای احمد ابوالقاسمي
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
42
شبهای انس
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد محمد اللیثی
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
60
تلاوت استاد محمود خلیل حصری
جزء 8
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عبدالعزيز علي فرج
03:30
20
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
03:50
15
مناجات شعبانیه
04:05
70
قرار وصل
اذان صبح: 04:44
05:15
10
صفحه نور
05:25
30
تلاوت کامل راغب مصطفي غلوش
05:55
5
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
20
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:40
5
زیارت حضرت رسول(ص)
06:45
10
تلاوتها
06:55
10
میان برنامه
07:05
50
دعای ندبه
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
20
تلاوت استاد محمد الليثي
08:35
10
میان برنامه
08:45
10
ترتیل دو صفحه ای
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای حسین یزدان پناه
09:15
45
صبح امید
10:00
35
تلاوت استاد محمد الليثي
10:35
25
تفسیر نوجوان
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
5
فصل نهم
11:20
25
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
11:45
10
صفحه نور
11:55
5
میان برنامه
12:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
نیم جزء اول جزء 21
12:30
15
زیارت آل یاسین
12:45
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:25
5
میان برنامه
13:30
20
ترنم آیات
13:50
10
میان برنامه
14:00
15
خبر سراسری(زنده)
14:15
40
تلاوتهای درخواستی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
32
ادامه تلاوتهای درخواستی(زنده)
15:32
3
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
کارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
ادامه تلاوتهای درخواستی(زنده)
16:00
15
خبر سراسری(زنده)
16:15
45
تلاوتهای درخواستی(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
135
تلاوتهای درخواستی(زنده)
19:20
30
دعای سمات
19:50
40
اذانگاهی
اذان مغرب: 20:08
20:30
10
صفحه نور
20:40
30
تلاوت استاد شحات محمد انور
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت استاد محمد حسين سعيديان
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
32
کیمیای وصال
بیانات مرحوم حضرت آیت الله محمد شجاعی
22:45
20
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir