انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/03/1396]
00:00
120
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
جزء 03
02:00
30
تلاوت- پخش
02:30
120
در خلوت حضور
اذان صبح: 04:08
04:30
60
تلاوت ترتیل(زنده)
جزء 3
05:30
30
تلاوت استاد محمود رمضان
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:35
85
صبح و سلام(زنده)
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
35
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
08:50
10
شکوه آیات
کارشناس: استاد کریم دولتی
09:00
15
تلاوت آقای سید جواد حسینی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
45
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
10
آشنایی با جزء های قرآن کریم
11:25
60
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
جزء 3
12:25
5
میان برنامه
12:30
55
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)
14:30
2
میان برنامه
14:32
23
رویدادهای قرآنی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
15:30
30
تفسیر آفتاب
بیانات امام خمینی(ره)
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
5
تلاوت- پخش
16:20
25
ترنم آیات
16:45
15
گنجینه رازها
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
55
قرآن کتاب زندگی(زنده)

18:00
120
شهر قرآن(زنده)
20:00
55
صدای ربنا(زنده)
اذان مغرب: 20:34
20:55
20
دعای افتتاح
21:15
45
شهر قرآن(زنده)
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
3
میان برنامه
22:15
75
شبهای نورانی
23:30
25
آفاق
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[09/03/1396]
00:00
120
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
جزء 04
02:00
30
تلاوت- پخش
02:30
120
در خلوت حضور
اذان صبح: 04:07
04:30
60
تلاوت ترتیل(زنده)
جزء 4
05:30
30
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:35
85
صبح و سلام(زنده)
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
35
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
08:50
10
شکوه آیات
کارشناس: استاد کریم دولتی
09:00
15
تلاوت آقای هادی موحد امین
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
45
تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
10
آشنایی با جزء های قرآن کریم
11:25
60
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
جزء 4
12:25
5
میان برنامه
12:30
55
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)
14:30
2
میان برنامه
14:32
23
رویدادهای قرآنی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
15:30
30
تفسیر آفتاب
بیانات امام خمینی(ره)
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
5
تلاوت- پخش
16:20
25
ترنم آیات
16:45
15
شرح ناب
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
55
قرآن کتاب زندگی(زنده)
18:00
60
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 4
19:00
30
فهم زبان قرآن
کارشناس: حجت الاسلام حمید محمدی
19:30
25
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
19:55
5
میان برنامه
20:00
55
صدای ربنا(زنده)
اذان مغرب: 20:34
20:55
20
دعای افتتاح
21:15
45
شهر قرآن(زنده)
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
3
میان برنامه
22:15
75
شبهای نورانی
23:30
25
آفاق
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir