انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
60
تلاوت استاد محمد صادق زارعان
جزء 29
01:00
80
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
02:20
40
تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد
03:00
60
تلاوت عبده عبدالراضی
04:00
50
تلاوت استاد محمود علی البنا
04:50
10
صفحه نور
ترجمه: استاد قادر پناه
05:00
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:45
05:55
5
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:30
90
والشمس(زنده)
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
40
تلاوت استاد شعبان عبدالعزيز صياد
08:50
10
شکوه آیات
کارشناس: استاد کریم دولتی
09:00
15
تلاوت استاد حبیب الله پوراحمدی
09:15
45
صراط "تصحیح قرائت"(زنده)
10:00
40
تلاوت استاد محمود شحات انور
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
10
صفحه نور
کارشناس: حجت الاسلام مجید قربانعلی
11:25
5
نمایش قرآنی
11:30
60
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:15
12:30
30
تلاوت استاد محمد جبریل
نیم جزء اول جزء 30
13:00
55
سمت خدا(زنده)
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر سراسری
14:15
15
تلاوت- پخش
14:30
2
میان برنامه
14:32
23
رویدادهای قرآنی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
کارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر(زنده)
16:15
5
تلاوت- پخش
16:20
40
نورباران(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
10
صفحه نور
کارشناس: استاد موسوی بلده
17:15
35
اذانگاهی
اذان مغرب: 17:37
17:50
10
تلاوت- پخش
18:00
30
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
18:30
30
تلاوت- پخش
19:00
25
فهم زبان قرآن
کارشناس: حجت الاسلام حمید محمدی
19:25
35
تلاوت استاد احمد محمد عامر
20:00
30
در محضر قرآن
20:30
15
تلاوت استاد ربيع زين
20:45
15
گنجینه رازها
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 29
21:10
35
اشراق

21:45
15
تلاوت استاد محمد بسيوني
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
32
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
کارشناس: استاد معتزآقایی
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطي
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
60
تلاوت استاد محمد صادق زارعان
جزء 30
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمد جرزاوي
03:30
30
تلاوت استاد محمد بسيوني
04:00
50
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
04:50
10
صفحه نور
ترجمه: استاد قادر پناه
05:00
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:44
05:55
5
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
20
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:40
5
دعای عهد- زیارت حضرت رسول(ص)
06:45
20
میان برنامه
07:05
25
سخنرانی
07:30
25
تلاوت استاد عبدالعزيز عكاشه
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
45
تلاوت استاد محمد صديق منشاوي
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت استاد علي فربين
09:15
45
هدیه های آسمانی (زنده)
10:00
45
تلاوت استاد شحات محمد انور
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
10
صفحه نور
کارشناس: حجت الاسلام مجید قربانعلی
11:25
5
نمایش قرآنی
11:30
60
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:15
12:30
30
تلاوت استاد محمد جبریل
نیم جزء دوم جزء 30
13:00
55
سمت خدا(زنده)
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر سراسری
14:15
15
تلاوت- پخش
14:30
25
دریچه
14:55
5
میان برنامه
15:00
35
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
15:35
10
صفحه نور
کارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
10
تلاوت(پخش)
15:55
5
میان برنامه
16:00
15
خبر(زنده)
16:15
45
تلاوت استاد احمد رزیقی
17:00
25
حدیث کساء
17:25
25
اذانگاهی
اذان مغرب: 17:38
17:50
15
صفحه نور آموزش تجوید
کارشناس: استاد موسوی بلده
18:05
25
دعای کمیل
18:30
30
تلاوت- پخش
19:00
25
فهم زبان قرآن
کارشناس: حجت الاسلام حمید محمدی
19:25
35
تلاوت استاد عبدالعزيز علي فرج
20:00
30
تجوید تحقیقی
20:30
30
تلاوت استاد علي سليم
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 29
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
42
شبهای انس
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد محمد الليثي
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir