انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
جزء 3
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
03:30
25
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
03:55
75
قرار وصل
اذان صبح: 04:51 موذن: استاد طوخی
05:10
10
صفحه نور
05:20
35
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
5
زیارت حضرت رسول(ص)
06:40
80
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
5
تفسیر نور
08:20
30
تلاوت استاد طه الفشنی
08:50
10
شكوه آیات
09:00
15
تلاوت آقای مهدی عادلی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
15
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
10:15
45
تحلیل سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
5
زندگی كنیم
11:45
10
حدیث بندگی
11:55
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
نیم جزء 2 از جزء 17 قرآن كریم
12:25
5
میان برنامه
12:30
10
صفحه نور
12:40
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:03 موذن: استاد سادات فاطمی
13:20
5
تلاوت استاد سعیدیان
13:25
25
در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی(ره)
13:50
5
تلاوت- پخش
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر

خبر سراسری
14:15
15
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
14:30
5
میان برنامه
14:35
15
گنجینه رازها
14:50
5
تلاوت- پخش
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور- روخوانی
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
165
ادامه سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
19:50
30
اذان
اذان مغرب: 20:03 موذن: استاد صبحدل
20:20
40
نمای نزدیك(زنده)
21:00
10
تلاوت استاد منشاوی
21:10
50
تلاوت استاد محمد لیثی
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد شحات محمد انور
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
جزء 4
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
03:30
25
تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی
03:55
75
قرار وصل
اذان صبح: 04:50 موذن: استاد حسن رضائیان
05:10
10
صفحه نور
05:20
35
تلاوت استاد احمد احمد نعینع
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
5
زیارت حضرت رسول(ص)
06:40
80
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
5
تفسیر نور
08:20
30
تلاوت استاد محمد بسیونی
08:50
10
شكوه آیات
09:00
15
تلاوت استاد حسین كرمی
09:15
45
صراط - تصحیح نماز(زنده)
10:00
15
تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی
10:15
45
تحلیل سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
5
زندگی كنیم
11:45
10
تجلی وحی
11:55
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
نیم جزء 1 از جزء 18 قرآن كریم
12:25
5
آیه ها و آینه ها
12:30
10
صفحه نور
12:40
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:02 موذن: آقای خاكی
13:20
5
تلاوت استاد سعیدیان
13:25
25
در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی(ره)
13:50
5
تلاوت- پخش
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر
14:15
15
تلاوت آقای سعید پرویزی
14:30
5
میان برنامه
14:35
15
شرح ناب
14:50
5
تلاوت- پخش
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور- روخوانی
15:45
15
شعار سال
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
پخش زنده سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
165
پخش زنده سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
19:50
30
اذان
اذان مغرب: 20:04 موذن: استاد محمدپور
20:20
40
نمای نزدیك(زنده)
21:00
10
تلاوت استاد منشاوی
21:10
45
پای رحل استاد
21:55
5
تلاوت- پخش
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
25
تلاوت استاد محمد عطیه حسب
23:30
25
دعای توسل
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir