انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/05/1396]
00:00
60
تلاوت استاد احمد محمد عامر
جزء 1
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
03:30
75
قرار وصل
اذان صبح: 04:25
04:45
15
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
05:00
10
صفحه نور
05:10
45
تلاوت استاد محمود خلیل حصری
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
85
مهر تابان
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت استاد محمد اللیثی
08:45
5
میان برنامه
08:50
10
شكوه آیات
كارشناس: استاد كریم دولتی
09:00
15
تلاوت استاد محمدجواد پناهی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)

10:00
45
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
2
میان برنامه
11:17
33
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
11:50
10
صفحه نور
كارشناس: حجت الاسلام كلباسی
12:00
30
تلاوت استاد قاسم رضیعی
نیم جزء اول جزء 1
12:30
5
میان برنامه
12:35
50
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:11
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)
14:30
5
میان برنامه
14:35
10
تلاوت- پخش
14:45
15
شرح ناب
15:00
30
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
تدبیرایرانی، سبك قرآنی
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
تلاوت استاد احمد احمدنعینع
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 29
17:05
55
قرآن كتاب زندگی(زنده)
18:00
30
تفسیر مطهر
بیانات استاد شهید مرتضی مطهری
18:30
30
تلاوت استاد شحات محمد انور
19:00
30
تلاوت- پخش
19:30
15
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
19:45
5
صفحه نور
كارشناس: استاد موسوی بلده
19:50
30
تجوید تحقیقی
20:20
35
اذان
اذان مغرب: 20:36
20:55
5
میان برنامه
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 27
21:10
35
مصباح
21:45
15
تلاوت استاد منصور قصری زاده
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
3
میان برنامه
22:15
30
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
15
حفظ نور
كارشناس: استاد معتز آقایی
23:00
5
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir