انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
60
تلاوت استاد شهریار پرهیزکار
جزء 3
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
45
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
03:45
50
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
04:35
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:21
05:40
10
صفحه نور
ترجمه: استاد قادرپناه
05:50
10
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:30
90
والشمس(زنده)
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
20
تلاوت استاد محمد اللیثی
08:30
5
میان برنامه
08:35
15
تلاوت استاد عبدالعزیز عکاشه
08:50
10
شکوه آیات
کارشناس: استاد کریم دولتی
09:00
120
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین(زنده)
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
35
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین(زنده)
11:50
5
میان برنامه
11:55
35
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:18
12:30
30
تلاوت استاد حسین کرمی
نیم جزء اول جزء 17
13:00
55
سمت خدا(زنده)
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر سراسری
14:15
18
تلاوت آقای احمد ابوالمعاطی
14:33
2
میان برنامه
14:35
20
رویدادهای قرآنی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
60
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین(زنده)

16:00
15
خبر(زنده)
16:15
90
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین(زنده)
17:45
10
میان برنامه
17:55
40
اذانگاهی
اذان مغرب: 18:10
18:35
25
در مکتب وحی
بیانات آیت ا.. شجاعی
19:00
30
فهم زبان قرآن
کارشناس: حجت الاسلام حمید محمدی
19:30
30
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
20:00
30
آموزش وقف و ابتدا
20:30
15
تلاوت استاد رضا جاويدي
20:45
15
شرح ناب
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 29
21:10
50
تلاوت استاد عبدالمنعم طوخي
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
32
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
کارشناس: استاد معتزآقایی
22:55
10
میان برنامه
23:05
25
تلاوت استاد علي محمود
23:30
25
دعای توسل
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[04/12/1395]
00:00
60
تلاوت استاد شهريار پرهيزكار
جزء 4
01:00
90
تلاوت من
02:30
30
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
03:00
45
تلاوت استاد انور شحات انور
03:45
50
تلاوت استاد محمد الليثي
04:35
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:20
05:40
10
صفحه نور
ترجمه: استاد قادرپناه
05:50
10
دعای شروع قرآن
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
کارشناس: دکتر نیکنام
06:30
90
والشمس(زنده)
08:00
10
خبر(زنده)
08:10
20
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
08:30
5
میان برنامه
08:35
15
تلاوت استاد عبدالعزیز عکاشه
08:50
10
شکوه آیات
کارشناس: استاد کریم دولتی
09:00
15
تلاوت استاد حمیدرضا احمدی وفا
09:15
45
صراط- تصحیح قرائت(زنده)
10:00
40
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:50
5
میان برنامه
11:55
35
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:18
12:30
30
تلاوت استاد حسین کرمی
نیم جزء دوم جزء 17
13:00
55
سمت خدا(زنده)
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر سراسری
14:15
18
تلاوت آقای احمد احمدنعينع
14:33
2
میان برنامه
14:35
20
رویدادهای قرآنی(زنده)
14:55
5
میان برنامه
15:00
30
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
کارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
کارشناس: حجت الاسلام پویا
16:00
15
خبر(زنده)
16:15
5
میان برنامه
16:20
40
نور باران(زنده)
17:45
10
میان برنامه
17:55
40
اذانگاهی
اذان مغرب: 18:11
18:35
25
در مکتب وحی
بیانات آیت ا.. ضیاءآبادی
19:00
30
فهم زبان قرآن
کارشناس: حجت الاسلام حمید محمدی
19:30
30
تلاوت استاد ابوالعينين شعيشع
20:00
30
در محضر قرآن
20:30
15
تلاوت استاد كريم منصوري
20:45
15
گنجینه رازها
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 29
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت استاد طه الفشني
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزکار
جزء 27
22:11
1
میان برنامه
22:13
32
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
کارشناس: استاد معتزآقایی
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir