انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری)
02:00
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشایی(كارشناس مجری) و خانم آسیه حیدری(مجری)
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
30
در قلمرو تاریخ
سیاوش شوهانی(كارشناس)
03:30
30
كیمیای كلمات
آرش نورآقایی و خانم ژاله ابراهیمی(كارشناسان)
04:00
30
هزار و یك سخن
مهدی محقق(سخنران)
04:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:40
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
05:50
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
105
ششمین همایش ملی"نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری"
10:15
30
ایران آفرین
خانم سالاری فر(كارشناس)
10:45
15
میان برنامه
11:00
15
اشراق
11:15
15
یك مثل، یك نمایش
11:30
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
11:40
35
اذان
12:15
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشا(كارشناس مجری)
12:30
15
در جستجوی معنا
خانم یلدا طبسی(كارشناس)
12:45
15
ترانه باران
حسین صمدی(كارشناس)
13:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
محمدرضا تقی دخت و صادق رحمانی(كارشناسان)
13:30
30
هفتانه
علی جعفری و سعید اسلام زاده(كارشناسان)
14:00
30
خبر
14:30
45
با فرهنگ سفر كنید
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 22058800 9821+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
سكوت كتاب
اسدالله امرایی(كارشناس)
16:30
120
رادیو كتاب
اذان مغرب: 17:14، موذن: مرحوم محمد آقاتی
برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و ترجمه
18:30
30
فرزانگان فرهنگ
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
رنگین كمان همدلی
20:30
90
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:00
30
اسطوره های ایرانی
خانم لیلی ورهرام(كارشناس)
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
23:00
59
مسیر آرمانی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir