انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری) و خانم فریبا یاوری(كارشناس)
02:00
15
سفر به شعر
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
درس مثنوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
محمدسرور مولایی(سخنران)
04:30
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
04:40
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
04:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه(زنده)
با حضور گوینده محترم مركز زنجان
10:00
30
پرسش از آینده
سید عبدالله متولیان(كارشناس)
10:30
120
كافه نیمروز(زنده)
اذان ظهر: 12:18 موذن: شهید حسن دانش
12:30
15
در جستجوی معنا
ابوذر بهروزی(كارشناس)
12:45
15
ترانه باران
سید فیض اله افرازی زاده(كارشناس)
13:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
جوادی آملی و احمد احمدی(كارشناسان)
13:30
30
هفتانه
سعید اسلام زاده، علی جعفری، خانم ها مریم عطری و سعیده آجروندیان(كارشناسان)
14:00
30
خبر
14:30
45
پشت چراغ سبز(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
فرهنگستان
مهدی قنواتی و خانم مهنوش تهرانی(كارشناسان)
16:30
120
رادیو كتاب
اذان مغرب: 18:13- موذن: استاد كریم منصوری
18:30
30
چهار اثر
پویا نیكجو و خانم شوكا فصل بهار(كارشناسان)
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
وكیل یار(زنده)
رضا منكاوی، جواد ابوالقاسم پور و محسن گودرزی(كارشناسان)
20:30
90
نیستان
رضا مهدوی، كیوان ساكت و خانم ندا رادمهر(كارشناسان)
22:00
30
اسطوره های ایرانی
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
اجرا: راحله فلاح
گفتگو با دانشجویان غیر ایرانی كه زبان فارسی را برای ادامه تحصیل برگزیده اند- كاری از گروه كتاب
23:00
59
مسیر آرمانی

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری) و علی شیرازی(كارشناس)
02:00
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشایی(كارشناس مجری) و علی فیض اللهی(كارشناس)
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
ققنوس
امیر مرزبان(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
محمدسرور مولایی(سخنران)
04:30
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
04:40
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
04:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه(زنده)
10:00
90
پرونده
11:30
10
گام های گمشده
11:40
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
11:50
10
با كاروان حكمت
دكتر عبدالمهدی مستكین(كارشناس مجری)
12:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
12:10
20
اذان ظهر
12:30
15
در جستجوی رازها
12:45
15
ترانه باران
13:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
كریم زمانی(كارشناس)
13:30
30
هفتانه
علی جعفری، اشكان رهگذر، ایرانی خواه و خانم پویا محمودیان(كارشناسان)
14:00
30
خبر
14:30
45
پرونده
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
راهبرد
زمانی نیا و قاسمعلی صبوری(كارشناسان)
16:30
120
رادیو كتاب
اذان مغرب 18:14، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی
18:30
30
نشانی فرهنگ
سید كامران میرمعینی و سید مصطفی آستانه(كارشناسان)
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
وكیل یار
رضا منكاوی، جواد ابوالقاسم پور و خانم ملیحه بنان(كارشناسان)
20:30
90
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:00
30
وقتی خیال در می زند
شهرام علی دی(فیلمنامه نویس)
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
اجرا: راحله فلاحی
23:00
59
مسیر آرمانی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir