انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/07/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
00:05
25
فرزند من(تكرار)
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس كودك و نوجوان)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه خانواده
با حضور دكتر موسی كاظمی(روانشناس) و خانم دكتر بنی سی(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر حسین ابراهیم مقدم(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر خدیجه رحمانی(دكترای تغذیه)
سالمندی و فست فود
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:35
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 4:53 مؤذن: غفاری
05:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور آقای رضا مجیدی(امدادگر)
05:25
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر الویس مرادخان(فوق تخصص روماتولوژی)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر ابوالحسنی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:35
20
كودكانه
ارتباط تلفنی با خانم دكتر روژان مظفری(جامعه شناس)
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر براتی(متخصص پزشكی ورزشی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور خانم دكتر آرزو رضا زاده سرابی(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
09:05
40
افق روشن(تكرار)
با حضور دكتر سیامك مسعودی(رئیس گروه بیماری های حیات وحش سازمان حفاظت از محیط زیست) و آقای امیر سبزی(فعال محیط زیست و حقوق حیوانات)
09:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:20
80
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:40
30
تا بیكران
اذان ظهر: 11:49 مؤذن: آقاتی
12:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
12:15
15
یاد یاران
با حضور آقای رضا مجیدی(امدادگر)
12:30
40
نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
با حضور دكتر فرید(معاون اجتماعی بهزیستی) و خانم ثریا عزیز پناه(عضو انجمن حمایت از حقوق كودكان)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:15
10
فردای روشن
ارتباط تلفنی با خانم دكتر زهرا علی زاده(نماینده ایران در هیئت اجرایی انجمن تصویربرداری قلب و عروق آسیا)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر یوسف رمضان(دكترای صنایع غذایی)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور خانم دكتر پریسا خسروتاش(روانشناس و مشاور كودك و نوجوان)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر محمدحسن فرهادی(دكترای علوم اعصاب و پژوهشگر مركز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:30
25
یكی مثل همه
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
17:00
105
به رنگ زندگی- گروه سلامت روان(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر مصطفی فروتن(روانشناس و رفتارشناس) اذان مغرب: 17:39 مؤذن: طوخی
18:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:10
50
سایه روشن
ارتباط تلفنی با خانم دكتر وجیه آقامولایی(متخصص مغز و اعصاب) و خانم دكتر زهرا علی زاده(نماینده ایران در هیئت اجرایی انجمن تصویربرداری قلب و عروق آسیا)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش پند به زاهد
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر امیرصادقی(فوق تخصص گوارش و كبد)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir