انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
00:05
25
یکی مثل همه(تکرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
00:30
120
پشت پلک صبح- گروه بهداشت و تندرستی
ارتباط تلفنی با آقای دکتر اعرابی(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:55
70
خونه زندگی(تکرار)
با حضور آقای دکتر بابامرادی(روانشناس)
04:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:10
30
فراسو- گروه تغذیه(تکرار)
با حضور آقای دکتر یوسف رمضان(کارشناس صنایع غذایی)
04:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:45
10
فردای روشن(تکرار)
با حضور آقای دکتر محمود جباروند(فلوشیپ قرنیه و رئیس بیمارستان فارابی)
04:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:05
15
یاد یاران(تکرار)
با حضور خانم دکتر زینب امیرمقدم(امدادگر)
05:20
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:30
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:45
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:35
20
رنگین کمان
با حضور خانم دکتر مریم جلالی(روانشناس کودک)
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور آقای دکتر الچیان(متخصص داخلی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دکتر مسعود نبوی(متخصص مغز و اعصاب)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
09:05
45
افق روشن(زنده)
با حضور آقای دکتر علی نوذرپور(کارشناس مسائل شهری، پژوهشگر و شهرساز)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
10:20
40
خونه زندگی(زنده)
با حضور آقای دکتر اصغرنژاد(روانشناس)
11:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
11:05
35
ادامه خونه زندگی(زنده)
با حضور آقای دکتر اصغرنژاد(روانشناس)
11:40
15
یاد یاران
با حضور خانم دکتر زینب امیرمقدم(امدادگر)
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
12:00
30
تا بیکران
اذان ظهر: 12:15
12:30
40
نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور آقای دکتر حسین رضوانی(رئیس دامپزشکی مازندران)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:15
10
شور زندگی
با حضور آقای دکتر احمد دلبری(رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور خانم دکتر آزیتا حکمت دوست(دکترای تغذیه)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور دکتر بابامرادی(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
15:00
60
مجله پزشکی(زنده)
با حضور خانم دکتر زهرا حسینی(متخصص قلب و عروق)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:05
25
مسابقه سبک و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:30
25
کودک من
با حضور خانم دکتر مریم حلی ساز(روانشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه سلامت روان(زنده)
با حضور آقای دکتر محسن منصوبی فر(روانشناس)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
19:10
50
سفره ایرانی
با حضور آقای دکتر رضایی(دکترای تغذیه) و خانم احترام سادات میرقاسمی(مدرس آشپزی)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:05
15
قاصدک
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش دژپل- قسمت 26
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
اتفاقات بیمارستان پایگاه شکاری در دزفول در زمان جنگ تحمیلی
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دکتر میرعنایت(فوق تخصص ریه)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
00:05
25
کودک من(تکرار)
با حضور خانم دکتر مریم حلی ساز(روانشناس)
00:30
120
پشت پلک صبح- گروه تغذیه
ارتباط تلفنی با خانم دکتر مینا پورفرخ(روانشناس)، آقای دکتر فرشاد شیبانی(روانشناس)، آقای دکتر صمدپور(دکترای تغذیه) و آقای دکتر مرتضی عقبایی(دکترای تغذیه)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:55
70
خونه زندگی(تکرار)
با حضور آقای دکتر اصغرنژاد(روانشناس)
04:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:10
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تکرار)
با حضور دکتر مسعود نبوی(متخصص مغز و اعصاب)
04:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:45
10
شور زندگی(تکرار)
با حضور آقای دکتر احمد دلبری(رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
04:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:05
15
یاد یاران(تکرار)
با حضور خانم شمسی سبحانی(امدادگر)
05:20
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:30
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:44
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
با حضور دکتر حمید مساعدیان(کارشناس پزشکی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:35
20
رنگین کمان
با حضور خانم دکتر مریم جلالی(روانشناس کودک)
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دکتر اعرابی(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
08:30
25
درناهای کاغذی
با حضور خانم دکتر منصوره حاج حسینی(روانشناس تربیتی)
08:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
09:05
45
نفس دوم(زنده)
با حضور آقای دکتر محمد حسبی(متخصص پزشکی ورزشی)
09:50
10
کارنامه(تکرار)
با حضور آقای دکتر هوشمند ایلکا(قایم مقام مدیر عامل شرکت زیست دارو دانش)
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
10:20
40
خونه زندگی(زنده)
با حضور دکتر هوشنگ پوربابایی(حقوقدان)
11:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
11:05
35
ادامه خونه زندگی(زنده)
با حضور دکتر هوشنگ پوربابایی(حقوقدان)
11:40
15
یاد یاران
با حضور خانم شمسی سبحانی(امدادگر)
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
12:00
30
تا بیکران
اذان ظهر: 12:15
12:30
40
تا رهایی
با حضور خانم دکتر فیروزه جعفری(روانپزشک)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:15
10
پاسخ(تکرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:30
30
انسان و طبیعت
با حضور آقای شهرام جبارزادگان(معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) و آقای مهندس رستگاری(مدیر کنترل آلودگی هوا)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
14:05
45
کارگاهی برای زندگی
با حضور دکتر نوید نوری(روانشناس و مشاور خانواده)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
15:00
30
ترانه و ترنم
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
15:30
30
روی موج سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:05
25
مسابقه سبک و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:30
25
زنان جامعه من
با حضور خانم ایران داوودی(کارشناس ارشد آموزش پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
17:00
120
عصرتون سلامت(تکرار)
با حضور آقای دکتر فرنقی زاد(روانشناس) و آقای دکتر صمدپور(دکترای تغذیه)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
19:10
50
تصویر خیال
با حضور خانم دکتر مینا پورفرخ(روانشناس)
20:00
25
خانه آرزوها
با حضور خانم دکتر مریم فرضی(روانشناس)
20:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
20:30
25
افرا
با حضور خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس محیط زیست) و آقای پویا نیکجو(کارشناس محیط زیست)
20:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:05
15
قاصدک
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش دژپل- قسمت 27
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:10
55
حلقه گمشده(تکرار)
با حضور آقای دکتر مهدی مقدم نیا(روانشناس) و خانم دکتر افسر افشارنادری(جامعه شناس)
23:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
23:10
10
ساده مثل سلامت(تکرار)
با حضور آقای مهندس جعفری(کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات)
23:20
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
23:30
29
حریم آرامش
با حضور خانم دکتر خویی(دکترای رفتار شناسی جنسی)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir