انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/04/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
00:05
25
یکی مثل همه(تکرار)
با حضور دکتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
00:30
120
پشت پلک صبح- گروه سلامت اجتماعی
با حضور دکتر علیرضا شریفی یزدی(جامعه شناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:35
80
خونه زندگی(تکرار)
با حضور دکتر بابامرادی(روانشناس)
رمضان و فرصتی برای خویشتن داری
03:55
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 4:04
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:30
15
یاد یاران(تکرار)
با حضور آقای علی دوست(امدادگر)
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:50
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
05:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:05
10
فردای روشن(تکرار)
ارتباط تلفنی با دکتر محمود جباروند(رئیس انجمن چشم پزشکان ایران)
05:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:20
30
فراسو- گروه تغذیه(تکرار)
با حضور خانم دکتر مریم محمودی(دکترای تغذیه)
05:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دکتر حمید مساعدیان(کارشناس پزشکی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:35
20
خانه ما(تکرار)
با حضور خانم دکتر پریناز بنی سی(روانشناس و مشاور خانواده)
06:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
با حضور حجت الاسلام ساجدی(کارشناس مذهبی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی
با حضور دکتر مرتضی ایزدی(متخصص عفونی و طب مسافرتی)
09:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
09:05
45
افق روشن(زنده)
با حضور دکتر جواد خدادادی(روانشناس و مشاور ازدواج)، خانم معصومه حسنی(عضو کانون ازدواج آسان جوانان کشور) و دکتر ناصر صبحی(مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
10:20
10
شور زندگی
ارتباط تلفنی با دکتر فدائی وطن(دکترای تخصصی سالمندان)
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دکتر بازرگان(روانشناس)
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
12:00
40
نیم نگاه- گروه تغذیه
باحضور آقای نادر جلالت(عضو شورای ملی زیتون) و آقای جنت(مدیر نظارت برفرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو)
12:40
15
یاد یاران
با حضور دکتر منصور سروش(امدادگر)
12:55
30
تا بیکران
اذان ظهر: 13:07
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دکتر فرزاد شیدفر(دکترای تغذیه)
14:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
14:05
45
سایبان آرامش
با حضور دکتر محمد حسین توانایی(عضو کمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
15:00
60
مجله پزشکی
با حضور دکتر هوشنگ سندگل(متخصص نفرولوژی)
16:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:05
25
مسابقه سبک و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:30
25
فرزند من
با حضور خانم دکتر طاهره باغانی(روانشناس کودک و نوجوان)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
17:00
120
شکرانه(زنده)
ارتباط تلفنی با دکتر کاظم زاده(روانشناس)
19:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
19:10
50
دارچین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولان حوزه سلامت اذان مغرب: 20:45
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:05
15
قاصدک
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش بی بی شبکه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:10
105
سپهر دانش
ارتباط تلفنی با دکتر میرمحمد صادقی(چشم پزشکی کودکان)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102

جدول پخش برنامه های
[06/04/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
00:05
25
فرزند من(تکرار)
با حضور خانم دکتر طاهره باغانی(روانشناس کودک و نوجوان)
00:30
120
پشت پلک صبح- گروه سلامت روان
ارتباط تلفنی با دکتر فرشاد شیبانی(روانشناس)، دکتر ابوالفضل ساجدی(روانشناس و کارشناس حوزه دین)، دکتر محمود برجعلی(روانشناس) و خانم دکتر مریم فرضی(روانشناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
02:35
80
خونه زندگی(تکرار)
با حضور دکتر بازرگان(روانشناس)
03:55
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 4:04
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:30
15
یاد یاران(تکرار)
با حضور آقای حمیدرضا یکتا پرست(امدادگر)
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
04:50
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
05:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:05
10
شور زندگی(تکرار)
ارتباط تلفنی با دکتر فدائی وطن(دکترای تخصصی سالمندان)
05:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
05:20
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دکتر مرتضی ایزدی(متخصص عفونی و طب مسافرتی)
05:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دکتر حمید مساعدیان(کارشناس پزشکی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
06:35
20
خانه ما(تکرار)
با حضور خانم دکتر پریناز بنی سی(روانشناس و مشاور خانواده)
06:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
با حضور دکتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه
با حضور خانم دکتر مریم محمودی(دکترای تغذیه)
09:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
09:05
45
چشم انداز(تکرار)
با حضور آقای محمد مجابی(معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست) و آقای ضیاء الدین شعاعی(مدیر طرح مقابله با گرد و غبار)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تکرار)
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
10:20
10
فردای روشن(تکرار)
ارتباط تلفنی با دکتر محمود جباروند(رئیس انجمن چشم پزشکان ایران)
10:30
85
خونه زندگی
با حضور دکتر سیاوش چگینی(روانشناس)
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
12:00
40
نیم نگاه- گروه خانواده(تکرار)
با حضور دکتر مداحی(معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی) و خانم دکتر خسروتاش(روانشناس)
12:40
15
یاد یاران
با حضور آقای حمیدرضا یکتا پرست(امدادگر)
12:55
30
تا بیکران
اذان ظهر: 13:07
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
13:30
30
غذا سلامت زندگی
باحضور دکتر یوسف رمضان(دکترای صنایع غذایی) و دکتر دباغ مقدم(بهداشت مواد غذایی)
14:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
14:05
45
سایبان آرامش
با حضور دکتر علیرضا شریفی یزدی(روانشناس اجتماعی)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
15:00
60
مجله پزشکی
با حضور خانم دکتر داوری تنها(متخصص زنان و زایمان و نازایی)
16:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:05
25
مسابقه سبک و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
16:30
25
یکی مثل همه
با حضور دکتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
17:00
120
شکرانه(زنده)
ارتباط تلفنی دکتر امیدی(روانشناس)
19:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
19:10
50
استودیو سلامت
با حضور دکتر رزاقی آذر(فوق تخصص غدد)، دکتر پورسعید اصفهانی(متخصص پزشکی ورزشی) و دکتر اسماعیل زاده(دکترای تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولان حوزه سلامت اذان مغرب: 20:45
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:05
15
قاصدک
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش بهشت دور نیست
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102
22:10
105
سپهر دانش
ارتباط تلفنی با دکتر امیری(متخصص پوست و مو)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامک: 30000102

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir