انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
30
ترانه و ترنم(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت اجتماعی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس) و دكتر فروتن(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:50
50
مسابقه سه نسل(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
03:40
30
ترانه و ترنم(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:10
15
یك روز یك كتاب(تكرار)
با حضور خانم دكتر ندا نوری(روانشناس)
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:30
30
با نخبگان(تكرار)
با حضور خانم دكتر معصومه مسلمی(متخصص دندانپزشكی كودكان، استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكی ایران)
05:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:05
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:18، مؤذن: رفیعی
05:35
20
سپید جامگان آسمانی(تكرار)
گفتگو با خانواده شهید شكری موحدی
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر احسانی(متخصص پوست و مو)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
افق روشن(زنده)
با حضور دكتر علی نوذرپور(رئییس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران)
09:45
15
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
80
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر مصطفی صفاری(اقتصاددان) اخبار سلامت: 11:00
11:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
11:45
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
12:00
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:18، مؤذن: هلباوی
12:30
40
نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر حكیم زاده(معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش) و آقای دكتر جعفرپور(رئیس كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
شور زندگی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر پیام فرحبخش(دكترای تغذیه)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور خانم دكتر پورفرخ(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر الچیان(متخصص داخلی)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
اذان مغرب: 18:13 مؤذن: هلباوی
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
سفره ایرانی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر چنگیز(رئیس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان) و دكتر جهانپور(مدیركل روابط عمومی سازمان غذا و دارو)
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آقای دكتر- قسمت 01
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
بررسی موردی بیماری ها
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
فرزند من(تكرار)
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه خانواده
با حضور دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس) و دكتر اسكندری(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر مصطفی صفاری(اقتصاددان)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر احمد دلبری(متخصص سالمندان)
04:25
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور خانم دكتر صفائیان(فوق تخصص ریه)
04:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:00
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:16، مؤذن: رضیعی
05:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:40
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور آقای رحیم فیروزی(امدادگر)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دكتر براتی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر اعرابی(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور خانم دكتر فریبا كوهدانی(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
افق روشن(تكرار)
با حضور دكتر علی نوذرپور(رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران)
09:45
15
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:45
15
یاد یاران
با حضور آقای رحیم فیروزی(امدادگر)
12:00
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:17، مؤذن: شریف
12:30
40
نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
با حضور آقای سردار مقیمی(رئیس پلیس آگاهی ناجا) و آقای حسن نوروزی(سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
فردای روشن
ارتباط تلفنی با دكتر اسماعیل مؤذنی(مدیرعامل شركت دانش بنیان نوآوران دارویی كیمیا)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر شهاب لواسانی(دكترای صنایع غذایی)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور خانم دكتر پریسا خسروتاش(روانشناس و مشاور كودك و نوجوان)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر علویان(فوق تخصص گوارش)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
یكی مثل همه
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس) اذان مغرب: 18:14 مؤذن: محمدپور
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
سایه روشن
ارتباط تلفنی با خانم دكتر افسانه پاكدامن(متخصص سلامت دهان و دندانپزشك اجتماعی) و دكتر اسماعیل مؤذنی(مدیرعامل شركت دانش بنیان نوآوران دارویی كیمیا)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آقای دكتر- قسمت 02
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر فاطمه سروی(متخصص زنان و زایمان)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir