انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
یكی مثل همه(تكرار)
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت اجتماعی
ارتباط تلفنی با دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر شیبانی(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
فردای روشن(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:30
30
فراسو- گروه تغذیه(تكرار)
با حضور دكتر فرزاد شیدفر(دكترای تغذیه)
05:00
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور آقای منصور سلیمانی(امدادگر)
05:15
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:39، مؤذن: سعیدیان
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دكتر مساعدیان(كارشناس پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر بسطامی(عضو هیئت علمی پژوهشكده بین المللی زلزله شناسی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر علی پناهی(متخصص طب فیزیكی)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
افق روشن(زنده)
با حضور دكتر فریبرز غیبی(مدیركل دفتر جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها)
09:45
15
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
80
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر اعرابی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:40
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:01، مؤذن: منصوری
12:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
12:15
15
یاد یاران
با حضور آقای منصور سلیمانی(امدادگر)
12:30
40
نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)
با حضور دكتر بهرام دارایی(رئیس آزمایشگاه های مرجع كنترل سازمان غذا و دارو) و دكتر محمدعلی باغستانی(رئیس سازمان حفظ نباتات كشور)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
شور زندگی
با حضور دكتر فرشاد شریفی(اپیدمیولوژیست و دبیر مركز تحقیقات سلامت سالمندان)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر صمدپور(دكترای تغذیه)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور دكتر اسفندیار آزاد(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر مهران كوچك(متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
16:55
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:05
20
آرام جان
اذان مغرب: 17:14، مؤذن: سلیمی
17:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:30
90
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور خانم دكتر ناظمی(روانشناس)
من عاشق مد هستم!
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
دارچین
با حضور آقای دكتر آراسب دباغ مقدم(دكترای بهداشت مواد غذایی)، آقای دكتر مرتضی عقبایی(دكترای تغذیه) و آقای دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش كودك نابغه- قسمت 03
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر عصاره(متخصص نفرولوژی)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir