انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/06/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
00:05
25
یكی مثل همه(تكرار)
با حضور دكتر علیرضا شریفی یزدی(جامعه شناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه بهداشت و تندرستی
ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:35
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
02:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:50
80
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:15
30
فراسو- گروه تغذیه(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:50
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:00
05:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:25
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور دكتر عوض حیدرپور(امدادگر)
05:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:45
10
فردای روشن(تكرار)
ارتباط تلفنی با دكتر كوروش عبدالهی فرد(معاون برنامه ریزی، تشكیلات و امور اجرایی انجمن رادیولوژی ایران)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر ابوالحسنی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:35
20
خانه ما(تكرار)
با حضور خانم دكتر پریناز بنی سی(روانشناس و مشاور خانواده)
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
یكی از معاونین وزیر بهداشت
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر مهدی نصیبی(متخصص سلامت دهان)
علل تغییر رنگ دندان ها
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
09:05
225
دستان پر مهر(زنده)
اخبار سلامت: 11:00
12:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:07
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر پیام فرحبخش(دكترای تغذیه)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:05
345
ادامه دستان پر مهر(زنده)
اخبار سلامت: 19:00
19:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:55
15
آرام جان
اذان مغرب: 20:03
20:10
50
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولان حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
21:30
30
نمایش داهی دهر
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:10
105
سپهر دانش
ارتباط تلفنی با دكتر ودود جوادی پروانه(فوق تخصص روماتولوژی) و خانم دكتر لادن جعفرنژاد(كارشناس پزشكی قانونی و رئیس پزشكی قانونی ساوجبلاغ)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir