انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
یكی مثل همه(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت روان
ارتباط تلفنی با خانم دكتر فرح لطفی كاشانی(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر فرشاد نوده ای(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
فردای روشن(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:35
30
تسبیح صبح
اذان صبح 4:51 مؤذن: غلوش
05:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
فراسو- گروه تغذیه(تكرار)
با حضور دكتر محمدرضا وفا(دكترای تغذیه)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر اعرابی(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر محسن زهرایی(رئیس اداره واكسیناسیون وزارت بهداشت و متخصص عفونی)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:05
45
افق روشن(زنده)
با حضور دكتر محمود حسینی(دانشیار پژوهشكده مهندسی سازه و نایب رئیس انجمن مهندسی راه و ساختان ایران) و مهندس رجبی(رئیس سازمان نظام مهندسی كشور)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:20
10
شور زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
40
نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با آقای احمد خاكی(معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران) و آقای موسوی چلك(رئیس انجمن مددكاران اجتماعی)
12:40
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:03 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
دوباره مرور كن(زنده)
با حضور خانم دكتر زهرا محمدی(روانشناس)
نقش باور بنیادین "تو بی‌عرضه هستی" بر سلامت روان
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر نیكپور(فوق تخصص گوارش)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور دكتر امیدی(روانشناس)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:10
40
دارچین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:50
20
قرار
اذان مغرب: 20:03 مؤذن: منصوری
20:10
50
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 03
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر عابدی یكتا(متخصص پزشكی ورزشی)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
فرزند من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت روان
ارتباط تلفنی با دكتر مجتبی موسی كاظم(روانشناس و پژوهشگر حوزه دین)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور خانم دكتر فردوسی پور(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:35
30
تسبیح صبح
اذان صبح 4:50 مؤذن: ابوزید
05:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر محسن زهرایی(رئیس اداره واكسیناسیون وزارت بهداشت)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور دكتر محمدرضا وفا(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:05
45
چشم انداز(تكرار)
با حضور دكتر سیامك افاضلی(كارشناس اقتصاد دارو) و دكتر جهان پور(سخنگوی سازمان غذا و دارو)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:20
10
كارنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
40
نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با آقای حسن رزمی(دبیر شورای آموزش دندانپزشكی و تخصصی وزارت بهداشت) و دكتر سیادت(معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران)
12:40
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:02 مؤذن: دانش
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
دوباره مرور كن(زنده)
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس بالینی)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور خانم دكتر فرشته عباس وندی(جراح عمومی)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:10
40
استودیو سلامت
با حضور دكتر شاداب صالح پور(فوق تخصص غدد كودكان)، دكتر هوشمند(متخصص ژنتیك پزشكی) و دكتر رضایی(دكترای تغذیه)
19:50
20
قرار
اذان مغرب: 20:04 مؤذن: آقاتی
20:10
50
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 04
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر سینا مرادمند(متخصص قلب و عروق)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir