انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[28/10/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله ورزش های رزمی(تكرار)
02:50
25
نمایش آقای خاص- قسمت 5
نویسنده: حسین یعقوبی، سردبیر: حمید منوچهری، هنرمندان: افسانه محمدی، وحید منوچهری، امیررضا هدایتی و...
03:15
25
باشگاه تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
25
چشم انداز(تكرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یك میز(تكرار)
05:00
10
یك شب یك كتاب
05:10
5
میان برنامه
05:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:45- موذن: استاد سادات فاطمی
ویژه برنامه اذان صبح
06:00
30
یك نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه یك نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
مجله والیبال(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
هوادار(زنده)
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه هوادار(زنده)
11:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:15- موذن: استاد احمدی وفا
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
13:05
25
یك فنجان چای داغ
13:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
13:35
25
بازاریابی ورزشی
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
مركز مشاوره ورزشی
با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
225
گزارش ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:45
15
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
50
ادامه همیشه با ورزش(زنده)
19:55
5
با اسكویی
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
21:30
2
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
21:32
28
سه گام
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[29/10/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله والیبال(تكرار)
02:50
25
نمایش آقای خاص- قسمت 6
نویسنده: حسین یعقوبی، سردبیر: حمید منوچهری، هنرمندان: افسانه محمدی، وحید منوچهری، امیررضا هدایتی و...
03:15
25
مركز مشاوره ی ورزشی
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
30
اسوه های جاوید
04:35
25
دور یك میز(تكرار)
05:00
10
یك شب یك كتاب
05:10
5
میان برنامه
05:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:44- موذن: استاد صبحدل
06:00
30
صدای كوهستان(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه صدای كوهستان(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صدای كوهستان(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
55
میراث ایرانی
09:00
180
گزارش ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
12:00
15
اخلاق در ورزش
12:15
15
الهی نامه(زنده)
اذان ظهر: 12:15- موذن: استاد طنطاوی
12:30
60
ورزش و نوجوان
13:30
5
ترازو
13:35
25
از تندرستی تا افتخار
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
گردش و ورزش
14:30
25
پزشكی ورزشی
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
55
گزارش ورزشی(زنده)
ادامه گزارش به صورت لحظه به لحظه در برنامه صدای ورزش
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
16:05
55
صدای ورزش(زنده)
با حضور خسرو والی زاده(كارشناس ورزشی)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
ادامه صدای ورزش(زنده)
اذان مغرب: 17:38- موذن: استاد منصوری
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
55
ادامه صدای ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
25
اسوه های جاوید(تكرار)
19:30
30
سه گام
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
50
ادامه سه گام
20:55
5
با اسكویی
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
21:30
5
ترازو
21:35
10
فردا روشن است
21:45
15
می خواهم گزارشگر شوم!
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir