انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/04/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب (زنده)
02:00
50
مجله دو و میدانی(تکرار)
02:50
25
نمایش احیای قهرمان- قسمت2
نویسنده: حسین یعقوبی، سر دبیر: فریدون محرابی، هنرمندان: ایوب آقاخانی، رحمان باقریان، عبدالعلی کمالی و...
براساس فیلم بازگشت قهرمان اثر راد لوری
03:15
10
یک شب یک کتاب
03:25
25
نغمه ها
03:50
45
به نام خدا
اذان صبح: 04:04
04:35
25
مرکز مشاوره ی ورزشی(تکرار)
با حضور شهاب اولیایی(کارشناس تغذیه)
05:00
25
یک فنجان چای داغ
05:25
25
ورزش در آینه قانون(تکرار)
05:50
10
میان برنامه
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
06:35
25
ادامه یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
مجله وزنه برداری(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
11:35
25
یک فنجان چای داغ
12:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
12:05
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 13:07
13:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
13:35
25
اقتصاد و کارآفرینی
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
باشگاه تندرستی
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
مجله دوچرخه سواری(زنده)
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
55
همیشه با ورزش(زنده)
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
اذان مغرب: 20:45
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یک میز
21:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
21:35
10
شما با رادیو ورزش
21:45
15
میخواهم گزارشگر شم
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[06/04/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب (زنده)
02:00
50
مجله وزنه برداری(تکرار)
02:50
25
نمایش احیای قهرمان- قسمت3
نویسنده: حسین یعقوبی، سردبیر: فریدون محرابی، هنرمندان: ایوب آقاخانی، رحمان باقریان، عبدالعلی کمالی و...
03:15
10
یک شب یک کتاب
03:25
25
دور یک میز
03:50
45
به نام خدا
اذان صبح: 04:04
04:35
25
باشگاه تندرستی(تکرار)
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
05:00
25
یک فنجان چای داغ
05:25
25
اقتصاد و کارآفرینی(تکرار)
05:50
10
میان برنامه
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
06:35
25
ادامه یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
جهان ورزش های رزمی(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
11:35
25
یک فنجان چای داغ
12:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
12:05
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 13:07
13:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
13:35
25
روانشناسی ورزشی
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
نغمه ها
14:30
25
مرکز مشاوره ورزشی
با حضور اولیایی(کارشناس تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
مجله ورزش های راکتی(زنده)
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
55
همیشه با ورزش(زنده)
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
اذان مغرب: 20:45
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یک میز
21:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید.
21:35
10
با گزارشگران
21:45
15
جامعه شناسی ورزشی
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir