انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله وزنه برداری(تکرار)
02:50
25
نمایش من رونالدو- قسمت 3
نویسنده: نعیما کرمی سردبیر: ندا هنگامی هنرمندان: اکبر مولایی، فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد و ...
03:15
25
باشگاه تندرستی(تکرار)
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
03:40
25
یک فنجان چای داغ(تکرار)
04:05
25
اقتصاد و کارآفرینی(تکرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یک میز(تکرار)
05:00
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:21
05:45
10
یک شب یک کتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
06:35
25
یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
09:05
55
جهان ورزش های رزمی(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:18
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
13:05
25
یک فنجان چای داغ
با حضور سارا دلاوری(قهرمان بدمینتون)
13:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
13:35
25
روانشناسی ورزشی
با حضور حمید سیفی(قهرمان کشتی)
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
مرکز مشاوره ورزشی
با حضور اولیایی(کارشناس تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
15:05
50
مجله ورزش های راکتی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 18:10
18:30
150
گزارش ورزشی
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
21:05
25
دور یک میز
با حضور اسماعیل ادهمی(دبیر فدراسیون) و بیژن جوانبخت(رئیس کمیته مربیان)
21:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
21:35
10
با گزارشگران
21:45
15
جامعه شناسی ورزشی
با حضور امان الله قرایی مقدم(کارشناس جامعه شناسی)
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[04/12/1395]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
جهان رزمی(تکرار)
02:50
25
نمایش من رونالدو- قسمت4
نویسنده: نعیما کرمی سردبیر: ندا هنگامی هنرمندان: اکبر مولایی، فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد و ...
03:15
25
مرکز مشاوره ی ورزشی(تکرار)
با حضور شهاب اولیایی(کارشناس تغذیه و ورزش)
03:40
25
یک فنجان چای داغ(تکرار)
04:05
25
روانشناسی ورزشی(تکرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یک میز(تکرار)
05:00
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:20
05:45
10
یک شب یک کتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید .
06:35
25
ادامه یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
09:05
55
مجله هندبال(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:18
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
13:05
25
یک فنجان چای داغ
13:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
13:35
25
چشم انداز
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
باشگاه تندرستی
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
15:05
50
مجله ورزش جانبازان و معلولان(زنده)
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 18:11
18:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
19:05
50
همیشه با ورزش(زنده)
19:55
5
با اسکویی
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
21:05
25
دور یک میز
21:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
21:35
10
با گزارشگران
21:45
15
ورزش و ادبیات
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir