انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
جهان رزمی(تکرار)
02:50
25
نمایش- فرمول نهایی- قسمت 4
نویسنده: حسین یعقوبی سردبیر: محمد عمرانی هنرمندان: رحمان باقریان، رضا عمرانی، بیوک میرزایی و ...
03:15
25
مرکز مشاوره ورزشی(تکرار)
با حضور شهاب اولیایی(کارشناس تغذیه و ورزش)
03:40
25
یک فنجان چای داغ(تکرار)
04:05
25
روانشناسی ورزشی(تکرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یک میز(تکرار)
05:00
10
یک شب یک کتاب
05:10
5
میان برنامه
05:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:45
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
06:35
25
یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
مجله بسکتبال(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:15
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
13:05
25
یک فنجان چای داغ
با حضور شهین نظری(نایب رئیس فدراسیون وشو)
13:30
5
ترازو
13:35
25
چشم انداز
با حضور مهین فرهادی زاد(دبیر فدراسیون)
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
باشگاه تندرستی
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
120
گزارش ورزشی
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 17:37
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
55
ادامه همیشه با ورزش(زنده)
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یک میز
با حضور جمشید حمیدی(کارشناس والیبال) و عزیزخانی(رئیس فدراسیون والیبال ساحلی)
21:30
5
ترازو
21:35
10
با گزارشگران

گزارش از آخرین رخدادها و اتفاق های ورزشی
21:45
15
ورزش و ادبیات
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله بسکتبال(تکرار)
02:50
25
نمایش-فرمول نهایی- قسمت5
نویسنده: حسین یعقوبی سردبیر: محمد عمرانی هنرمندان: رحمان باقریان، رضا عمرانی، بیوک میرزایی و ...
03:15
25
باشگاه تندرستی(تکرار)
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
03:40
25
یک فنجان چای داغ(تکرار)
04:05
25
چشم انداز(تکرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یک میز(تکرار)
05:00
10
یک شب یک کتاب
05:10
5
میان برنامه
05:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:44
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
06:35
25
یک نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
09:05
55
مجله والیبال(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
10:05
55
هوادار(زنده)
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
11:05
25
ادامه هوادار(زنده)
11:30
5
ترازو
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:15
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
13:05
25
یک فنجان چای داغ
با حضور مهدی مکری(داور بسکتبال)
13:30
5
ترازو
13:35
25
ورزش و روابط بین الملل
با حضور رضا نصیری(مشاور فدراسیون جودو)
14:00
180
گزارش ورزشی
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
17:05
55
عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 17:38
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
18:35
25
همگام با لیگ(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
19:05
55
ادامه همگام با لیگ(زنده)
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
21:05
25
دور یک میز
با حضور غلامحسین کردی(پیشکسوت جودو) و محمد منصوری(سر مربی جودو)
21:30
5
ترازو
21:35
10
شما با رادیو ورزش
21:45
15
ورزش و رسانه ها
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir