انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله والیبال(تکرار)
02:50
25
معجزه برن- قسمت6
نویسنده: مجید نظری نسب سردبیر: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد مهمان دوست، رویا فلاحی، مهدی طهماسبی و ...
03:15
25
مرکز مشاوره ی ورزشی(تکرار)
با حضور شهاب اولیایی و سعید نقیبی(کارشناس فیزیولوژی ورزش)
03:40
25
یک فنجان چای داغ(تکرار)
04:05
25
اسوه های جاوید
04:30
5
میان برنامه
04:35
45
به نام خدا
اذان صبح: 04:44
05:20
25
دور یک میز(تکرار)
05:45
10
یک شب یک کتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
60
صدای کوهستان(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صدای کوهستان(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
50
میراث ایرانی
08:55
5
شما هم دعوتید
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
گلچین
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
ادامه گلچین
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
50
ادامه گلچین
11:55
5
شما هم دعوتید
12:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما radiovarzesh_ir@ بپیوندید.
12:05
55
ورزش و نوجوان
13:00
15
الهی نامه(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:15
15
اخلاق در ورزش
13:30
5
ترازو
13:35
25
از تندرستی تا افتخار
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
گردش و ورزش
14:30
25
پزشکی ورزشی
14:55
5
شما هم دعوتید
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
نقد کتاب
15:55
5
شما هم دعوتید
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
16:05
55
صدای ورزش(زنده)
با حضور خسرو والی زاده(کارشناس ورزشی)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
ادامه صدای ورزش(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
55
ادامه صدای ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
25
اسوه های جاوید(تکرار)
19:30
30
رادیو ورزش با شما(زنده)
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
ادامه رادیو ورزش با شما(زنده)
اذان مغرب 20:08
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یک میز
21:30
5
میان برنامه
21:35
10
فردا روشن است
21:45
15
می خواهم گزارشگر شوم!
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)


جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
نقد کتاب(تکرار)
02:50
60
پرده آخر(تکرار)
03:50
25
دور یک میز(تکرار)
04:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 04:42
05:00
46
میراث ایرانی(تکرار)
05:46
11
یک شب یک کتاب
هر شب با معرفی یک کتاب ورزشی همراه ما باشید.
05:57
3
میان برنامه
06:00
30
یک نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
06:35
20
ادامه یک نفس تازه(زنده)
06:55
5
شما هم دعوتید
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
08:35
20
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:55
5
شما هم دعوتید
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
09:05
55
جهان کشتی(زنده)
با حضور صدرالدین کاظمی(کارشناس کشتی)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
10:05
55
نیمکت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
11:05
25
ادامه نیمکت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
11:35
20
یک فنجان چای داغ
11:55
5
شما هم دعوتید
12:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
12:05
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 13:02
13:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
13:35
25
بازاریابی ورزشی
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
باشگاه تندرستی
با حضور دکتر مهدی خوبی(کارشناس فیزیولوژی ورزش)
14:55
5
شما هم دعوتید
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
15:05
50
مجله ژیمناستیک(زنده)
15:55
5
شما هم دعوتید
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
19:05
55
همیشه با ورزش(زنده)
اذان مغرب: 20:02
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
20:05
55
مسابقه 9با2
اذان مغرب 20:09
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
21:05
25
صدای پیشکسوت
با حضور مهدی هویت دوست و قاسم امیریاوری(قهرمانان سابق بوکس)
21:30
5
ترازو
برای عضویت در کانال ترازو tarazoom@ را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید
21:35
10
با گزارشگران
21:45
15
ورزش و خبرنگاری
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به کانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir