پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 20 فروردین 1399
8:30

سلامت باشیم

در خانه بمانیم و كرونا را شكست بدهیم

8:55

ورزش باستانی

9:0

ورزش ایران بسكتبال(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

10:0

گلخونه

ترویج سبك زندگی اسلامی ایرانی با هدف ایجاد و تقویت انگیزه برای بهبود وضعیت سواد حركتی در نهاد خانواده

11:0

نیمكت


11:50

میان برنامه

12:0

ورزش و جامعه


13:0

در محضر دوست

13:15

میان برنامه

13:30

نمایش

13:45

مشاور

14:0

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

14:30

بانوی قهرمان


15:0

ورزش ایران جانبازان و معلولین(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

16:0

از فوتبال چه خبر؟


17:0

عصرانه(زنده)


18:30

همیشه با ورزش(زنده)


اذان مغرب: 19:50- موذن: استاد منصوری

20:30

گل آهنگ


21:0

مسابقه 9 با 2


22:30

بازی های ماندگار