پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 آذر 1398
0:30

بانوگ(تكرار)


0:55

میان برنامه

1:0

ایران ما(تكرار)


1:30

به رنگ قهرمانی(تكرار)

1:45

ورزش یار(تكرار)

2:0

تا صبح


اذان صبح: 05:30- موذن: استاد احمدی وفا

6:0

میان برنامه

6:10

آبشار


7:0

خبر

7:10

ادامه آبشار


8:0

گلچین


10:0

مجتمع 92


11:0

گزارش ورزشی(زنده)

لیگ فوتسال و هندبال بانوان
اذان ظهر: 11:55- موذن: استاد ابوزید

13:0

بانوگ


13:30

به رنگ قهرمانی

13:45

گنجینه ها

13:55

میان برنامه

14:0

از تندرستی تا افتخار


14:30

قهرمان فردا


15:0

نقد كتاب

این برنامه به بررسی كتاب های ورزشی اختصاص دارد.

15:30

بازی های ماندگار


17:0

صدای ورزش


اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد رضائیان

19:30

44


20:0

مسابقه 9 با 2


20:55

ورزش یار(تكرار)

21:0

گپ آهنگ(زنده)


22:55

PSA

23:0

فوتبال در اروپا(زنده)

اینترمیلان-آ.اس.رم