پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
2:0

تا صبح


اذان صبح: 05:27- موذن: استاد قاسم آبادی

6:0

صبح تازه


7:0

خبر

7:10

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

8:30

قهرمان شو


9:0

جهان ورزش والیبال(زنده)


10:0

هوادار


11:30

اذانگاهی


اذان ظهر: 11:54- موذن: استاد رفیعی

12:0

به اضافه ورزش


13:0

فردا روشن است

13:15

نسخه ورزشی

13:30

نمایش


14:0

خط اول


14:30

ایران دخت


15:0

جهان ورزش- همگانی


16:0

از فوتبال چه خبر؟


17:0

عصرانه


اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد پناهی

18:30

مناظره ورزشی


20:0

از سوت تا سكو


21:0

باشگاه خبر


22:0

پنجره ای رو به شب


23:45

گزارش ورزشی