انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
آبنبات هل دار- قسمت 26(تكرار)
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش گلستان یازدهم- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: شیرین سپهراد، محمد رضاعلی نویسنده: داریوش روحی
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
تی لم- قسمت 19(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: میثم امیری
02:45
15
میان برنامه
03:00
30
نمایش جنون در شب حادثه- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: فریبا متخصص، فریدون محرابی نویسنده: بهرام اكبری
03:30
30
از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاك- قسمت 2(تكرار)
كتابخوان: محمد رضاعلی نویسنده: علی كاظم داور
04:00
30
نمایش پاپوش- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: شیما جانقربان، ایوب آقاخانی نویسنده: علیرضا مجیدی
04:30
30
نمایش نفس مطمئنه- قسمت 11(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، رضا عمرانی نویسنده: محرمعلی دودانگه
05:00
15
میان برنامه
05:15
40
اذان
برنامه اذانگاهی
05:55
5
سایه سار مهر
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش محافظ
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرداد مهماندوست، امیر منوچهری نویسنده: جهانشاه آل محمود
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش پلی والان- قسمت 6
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، احمد ایرانیخواه نویسنده: زهرا كولیوند
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش فراتر از فریاد- قسمت 3
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند نویسنده: سهیلا خدادادی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
آبنبات هل دار- قسمت 27
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش گلستان یازدهم- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: شیرین سپهراد، محمد رضاعلی نویسنده: داریوش روحی
11:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:15
30
میان برنامه
12:45
30
تی لم- قسمت 20
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: میثم امیری
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش جنون در شب حادثه- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: فریبا متخصص، فریدون محرابی نویسنده: بهرام اكبری
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاك- قسمت 3
كتابخوان: محمد رضاعلی نویسنده: علی كاظم داور
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش پاپوش- قسمت 3
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: شیما جانقربان، ایوب آقاخانی نویسنده: علیرضا مجیدی
16:30
15
سایه سار مهر
16:45
15
میان برنامه
17:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
17:30
30
نمایش گلستان یازدهم- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: شیرین سپهراد، محمد رضاعلی نویسنده: داریوش روحی
فرشته دختر محجوب خانواده ای مذهبی كه در سال دوم دبیرستان تحصیل میكند در اوقات فراغت به مادرش كمك میكند تا كمك های مردمی را برای جبهه آماده كنند روزی یكی از همسایه او را دیده و برای پسرش علی كه در جبهه است از او خواستگاری می كند و...
18:00
30
آبنبات هل دار- قسمت 27
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش محافظ
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرداد مهماندوست، امیر منوچهری نویسنده: جهانشاه آل محمود
19:15
30
نمایش فراتر از فریاد- قسمت 3
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند نویسنده: سهیلا خدادادی
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش نفس مطمئنه- قسمت 12
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، رضا عمرانی نویسنده: محرمعلی دودانگه
20:30
30
نمایش جنون در شب حادثه- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: فریبا متخصص، فریدون محرابی نویسنده: بهرام اكبری
21:00
30
از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاك- قسمت 3
كتابخوان: محمد رضاعلی نویسنده: علی كاظم داور
21:30
30
نمایش پاپوش- قسمت 3
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: شیما جانقربان، ایوب آقاخانی نویسنده: علیرضا مجیدی
22:00
30
نمایش محافظ(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرداد مهماندوست، امیر منوچهری نویسنده: جهانشاه آل محمود
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش پلی والان- قسمت 6(تكرار)
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، احمد ایرانیخواه نویسنده: زهرا كولیوند
23:15
30
نمایش فراتر از فریاد- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند نویسنده: سهیلا خدادادی
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir