انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شانزده سال- قسمت 20(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش كوره راه(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی نویسنده: وحید رادپور
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
عصمت- قسمت 11(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: افسانه محمدی نویسنده: سیده روقیه آذرنگ
02:45
30
نمایش تابلوی نفیس(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: بهرام سروری نژاد، علی زرینی نویسنده: شیرین جعفری
03:15
30
نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهین نثری نویسنده: زینب آرمند
03:45
30
نمایش قلاب كار(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: سیما خوش چشم، ماندانا اصلانی نویسنده: لیلا شفیعی زاده
04:15
30
نمایش فوت آشپزی(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: صفا آقاجانی، نورالدین جوادیان نویسنده: لیلا شفیعی زاده
04:45
15
سایه سار مهر
05:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
05:30
30
نمایش مواجهه- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: احمد لشینی، امیر زنده دلان نویسنده: فاطمه میرمحمدی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
لشگر خوبان- قسمت 47
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 1
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش طمع- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
شانزده سال- قسمت 21
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش شب شیشه ای- قسمت 1
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، اسماعیل بختیاری نویسنده: بهرام اكبری
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
عصمت- قسمت 12
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: افسانه محمدی نویسنده: سیده روقیه آذرنگ
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش سناره همیشگی
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: محمد رضاعلی، باقر كریم پور نویسنده: علیرضا غنچه ای وشكی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 4
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهین نثری نویسنده: زینب آرمند
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش روز درگذشتگان- قسمت 1
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، فریبا متخصص تنظیم برای رادیو: حمزه علیمحمدی
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 1
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
17:15
30
شانزده سال- قسمت 21
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
17:45
15
سایه سار مهر
18:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش شب شیشه ای- قسمت 1
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، اسماعیل بختیاری نویسنده: بهرام اكبری
19:15
30
لشگر خوبان- قسمت 47
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
19:45
15
میان برنامه
20:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
21:00
30
نمایش طمع- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
21:30
30
نمایش ستاره همیشگی
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: محمد رضاعلی، باقر كریم پور نویسنده: علیرضا غنچه ای وشكی
22:00
30
لشگر خوبان- قسمت 47(تكرار)
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
زهره با دخترش پریسا زندگی می كند، او به تازگی مسئول خوابگاه دانشجویان دختر شده است. زینت در شهرستان زندگی می كند، او به تهران نزد برادر و پسرش می آید تا برای پسرش دختری پیدا كند و...
23:15
30
نمایش طمع- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شانزده سال- قسمت 21(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش شب شیشه ای- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، اسماعیل بختیاری نویسنده: بهرام اكبری
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
عصمت- قسمت 12(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: افسانه محمدی نویسنده: سیده رقیه آذرنگ
02:45
30
نمایش ستاره همیشگی(تكرار)
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: محمد رضاعلی، باقر كریم پور نویسنده: علیرضا غنچه ای وشكی
03:15
30
نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 4(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهین نثری نویسنده: زینب آرمند
03:45
30
نمایش روز در گذشتگان- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، فریبا متخصص تنظیم برای رادیو: حمزه علیمحمدی
04:15
30
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
04:45
15
سایه سار مهر
05:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
05:30
30
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
لشگر خوبان- قسمت 48
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 2
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش طمع- قسمت 2
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
شانزده سال- قسمت 22
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش شب شیشه ای- قسمت 2
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، اسماعیل بختیاری نویسنده: بهرام اكبری
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
عصمت- قسمت 13
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: افسانه محمدی نویسنده: سیده رقیه آذرنگ
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش موریانه های چوبی
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: عرفان ابراهیمی، محمدرضا قلمبر نویسنده: علی احسانی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش درمان برای رسیدن به رستگاری- قسمت 5
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهین نثری نویسنده: زینب آرمند
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش روز در گذشتگان- قسمت 2
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، فریبا متخصص تنظیم برای رادیو: حمزه علیمحمدی
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 2
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
17:15
30
شانزده سال- قسمت 22
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: سینا نیكوكار نویسنده: منیژه آرمین
17:45
15
سایه سار مهر
18:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش شب شیشه ای- قسمت 2
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، اسماعیل بختیاری نویسنده: بهرام اكبری
19:15
30
لشگر خوبان- قسمت 48
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
19:45
15
میان برنامه
20:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
21:00
30
نمایش طمع- قسمت 2
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
21:30
30
نمایش موریانه های چوبی
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: عرفان ابراهیمی، محمدرضا قلمبر نویسنده: علی احسانی
22:00
30
لشگر خوبان- قسمت 48(تكرار)
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش همسر مناسب- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
23:15
30
نمایش طمع- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، اكبر مولایی نویسنده: امیرحسین نجفی
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir