انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/06/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش نجیب- قسمت 2(تكرار)
گوینده: نورالدین جوادیان تهیه كننده: مهدیه تقی زاده نویسنده: محمد جواد جزینی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش این فقط یك نام نیست- قسمت 4(تكرار)
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، بهناز بستاندوست نویسنده: الهام رفیعی
02:05
30
نمایش هنوز برف می بارد(تكرار)
كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: شهرزاد عبدحق، محمد آقامحمدی نویسنده: علیرضا حنیفی
02:35
30
نمایش پشت دیوار سكوت- قسمت 4(تكرار)
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی نویسنده: مریم تاجیك
03:05
30
نمایش شنام- قسمت 3(تكرار)
گوینده: مهرداد مهماندوست تهیه كننده: مهدیه تقی زاده
03:35
30
نمایش خواب راحت(تكرار)
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: شهین نجف زاده، امیر زنده دلان نویسنده: وحیده رادپور
04:05
30
نمایش آزمون رستگاری(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: اكبر ملایی، عرفان ابراهیمی نویسنده: علی دنیوی ساروی
04:35
5
سایه سار مهر
04:40
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:15
15
میان برنامه
05:30
30
نمایش نابخشوده- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مینو جبارزاده، فریبا طاهری نویسنده: فاطمه دلیری
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش یا او یا هیچ كس
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: رحمان باقریان، باقر كریم پور نویسنده: علی خاكبازان
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش رخت تاریك جانور
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: میرطاهر مظلومی، فریدون محرابی نویسنده: علی دنیوی ساروی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر

رله از رادیو ایران
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش فرار از قفس- قسمت 5
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: رحمان باقریان، مهدی طهماسبی نویسنده: حسین یعقوبی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش نجیب- قسمت 3
گوینده: نورالدین جوادیان تهیه كننده: مهدیه تقی زاده نویسنده: محمد جواد جزینی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش این فقط یك نام نیست- قسمت 5
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، بهناز بستاندوست نویسنده: الهام رفیعی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
نمایش داهی دهر
كارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: رضا عمرانی، مروارید كریم پور نویسنده: علی دنیوی ساروی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش پشت دیوار سكوت- قسمت 5
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی نویسنده: مریم تاجیك
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش شنام- قسمت 4
گوینده: مهرداد مهماندوست تهیه كننده: مهدیه تقی زاده
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش غلام درختی- قسمت 1
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، محمد پورحسن نویسنده: ژیلا تقی زاده
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش این فقط یك نام نیست- قسمت 5
كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر فرحان نیا، بهناز بستاندوست نویسنده: الهام رفیعی
17:30
30
نمایش نجیب- قسمت 3
گوینده: نورالدین جوادیان تهیه كننده: مهدیه تقی زاده نویسنده: محمد جواد جزینی
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش قانون جاودان
كارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: مسعود زنوزی راد، مونا صفی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
18:45
30
نمایش فرار از قفس- قسمت 5
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: رحمان باقریان، مهدی طهماسبی نویسنده: حسین یعقوبی
19:15
30
نمایش سلول خالی- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: علی اصغر دریایی، اسماعیل بختیاری نویسنده: علی عباسی
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش پشت دیوار سكوت- قسمت 5
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی نویسنده: مریم تاجیك
21:00
30
نمایش شنام- قسمت 4
گوینده: مهرداد مهماندوست تهیه كننده: مهدیه تقی زاده
21:30
30
نمایش غلام درختی- قسمت 1
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، محمد پورحسن نویسنده: ژیلا تقی زاده
22:00
30
نمایش یا او یا هیچ كس(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: رحمان باقریان، باقر كریم پور نویسنده: علی خاكبازان
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش رخت تاریك جانور(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: میرطاهر مظلومی، فریدون محرابی نویسنده: علی دنیوی ساروی
23:15
30
نمایش فرار از قفس- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: رحمان باقریان، مهدی طهماسبی نویسنده: حسین یعقوبی
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir