پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش سمفونی رخت ها- قسمت 2(تكرار)

ماهرخ در آخرین شب اقامت در پاریس با دیدن كابوسی از ماه بانو خواهرش از خواب برخواست و پیش از عزیمت به سمت ایران صادق خان عمویش ماموریتی به او محول كرد؛ ماهرخ باید دوازده قلم و قلمدان را همراه خودش به ایران می برد، اما هنوز نمیدانیم دقیقا چه رازی در این قلم ها پنهان شده

نمایش بهترین غذا- قسمت 3(تكرار)

نازنین وضع حمل كرده اما مادرش شهین به دلیل وسواسی كه دارد حاضر نشد كنار او در بیمارستان بماند. نازنین، وسواس مادرش را پنهان كرده اما مادرشوهرش منیره متوجه رفتار عجیب شهین گشت. منیره تصمیم گرفت تا آمدن خواهر نازنین یعنی ندا در كنار او بماند و نبود مادرش را جبران كند. او متوجه شد نازنین حاضر نیست فرزندش را در آغوش بگیرد و شیر دهد. در این میان فرزند ندا دچار حادثه گشت و او نتوانست برای كمك پیش نازنین بیاید. با توجه به شرایط، منیره تصمیم گرفت با آنها همراه شود و چند روز كمك‌حال نازنین باشد

دانایی توانایی

در این برنامه كتاب فصل پنجم سكوت نوشته محمدرضا بایرامی توسط نورالدین جوادیان بازخوانی میشود. داستان این كتاب درباره یك نوجوان زبر و زرنگ جنوب شهر تهران است كه ناگهان خود را وسط یك ماجرای امنیتی در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می بیند.