انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش پول نقد(تکرار)
کارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: احمد ایرانیخواه، علی اصغر دریایی نویسنده: مریم امینی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش تلفن- قسمت 6(تکرار)
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
02:05
30
نمایش خورشید مهر- قسمت 6(تکرار)
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، مهین فردنوا نویسنده: محمد محمودی
02:35
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 20
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
03:05
30
نمایش شوکران- قسمت 6(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شیما جانقربان، شیوا رفیعیان نویسنده: حمیدرضا عباسی
03:35
30
نمایش رد پای تاریکی- قسمت 6(تکرار)
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، بهرام ابراهیمی نویسنده: اکبر خرد چشم
04:05
30
نمایش یادداشت های یک دوست- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، رحمان باقریان نویسنده: غلامرضا کاووسی
04:35
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:10
5
سایه سار مهر
05:15
15
میان برنامه
05:30
30
نمایش ناگزیر(تکرار)
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی تاجمیر نویسنده: سوگند عباسی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش هنوز می توانیم
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی میلانی، علی تاجمیر نویسنده: علی عباسی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش لحظه آخر
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: بیوک میرزایی، ناهید مسلمی نویسنده: کاظم برقندی سبزه واری
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش شوخی
کارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی نویسنده: الهام رفیعی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش فراموشی
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: نگین خواجه نصیر، میرطاهر مظلومی نویسنده: نعیما کرمی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش تلفن- قسمت 7
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
نمایش یک گلدان اطلسی
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شهین نجف زاده، مهدی طهماسبی تنظیم برای رادیو: سپیده خمسه نژاد
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش هنوز می توانیم
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی میلانی، علی تاجمیر نویسنده: علی عباسی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 21
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش شوکران- قسمت 7
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شیما جانقربان، شیوا رفیعیان نویسنده: حمیدرضا عباسی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش یک گلدان اطلسی
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شهین نجف زاده، مهدی طهماسبی تنظیم برای رادیو: سپیده خمسه نژاد
17:30
30
نمایش لحظه آخر
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: بیوک میرزایی، ناهید مسلمی نویسنده: کاظم برقندی سبزه واری
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش مردی از میانه تاریخ- قسمت 3
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: مهین نثری، بیوک میرزایی نویسنده: سهیلا خدادادی
18:45
30
نمایش شوخی
کارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی نویسنده: الهام رفیعی
19:15
30
نمایش یادداشت های یک دوست- قسمت 2
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، رحمان باقریان نویسنده: غلامرضا کاووسی
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش تلفن- قسمت 7
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
21:00
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 21
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
21:30
30
نمایش شوکران- قسمت 7
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شیما جانقربان، شیوا رفیعیان نویسنده: حمیدرضا عباسی
22:00
30
نمایش هنوز می توانیم(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی میلانی، علی تاجمیر نویسنده: علی عباسی
22:30
15
میان برنامه

22:45
30
نمایش لحظه آخر(تکرار)
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: بیوک میرزایی، ناهید مسلمی نویسنده: کاظم برقندی سبزه واری
23:15
30
نمایش شوخی(تکرار)
کارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی نویسنده: الهام رفیعی
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش فراموشی(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: نگین خواجه نصیر، میرطاهر مظلومی نویسنده: نعیما کرمی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش تلفن- قسمت 7(تکرار)
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
02:05
30
نمایش یک گلدان اطلسی(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شهین نجف زاده، مهدی طهماسبی تنظیم برای رادیو: سپیده خمسه نژاد
02:35
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 21(تکرار)
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
03:05
30
نمایش شوکران- قسمت 7(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: شیما جانقربان، شیوا رفیعیان نویسنده: حمیدرضا عباسی
03:35
30
نمایش شوخی(تکرار)
کارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی نویسنده: الهام رفیعی
04:05
30
نمایش یادداشت های یک دوست- قسمت 2(تکرار)
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، رحمان باقریان نویسنده: غلامرضا کاووسی
04:35
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:10
5
سایه سار مهر
05:15
15
میان برنامه
05:30
30
نمایش انار
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ماندانا اصلانی، مهین فردنوا نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش انار
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ماندانا اصلانی، مهین فردنوا نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش آموزگار زیست شناسی
کارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: شقایق مدی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش میخک- قسمت 1
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، شیوا رفیعیان نویسنده: الهام نظری
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش جاری از ترنج دست ها
کارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: بیوک میرزایی، فریبا متخصص نویسنده: داوود نقلانی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش تلفن- قسمت 8
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
نمایش موزه خاطرات
کارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مریم جولینی، امیر منوچهری نویسنده: زینب آرمند
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش انار
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ماندانا اصلانی، مهین فردنوا نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 22
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش آرزوهای یک مرد- قسمت 1
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، صدیقه کیانفر تنظیم برای رادیو: مریم تاجیک
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش موزه خاطرات
کارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مریم جولینی، امیر منوچهری نویسنده: زینب آرمند
17:30
30
نمایش آموزگار زیست شناسی
کارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: شقایق مدی
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش مردی از میانه تاریخ- قسمت 4
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: مهین نثری، بیوک میرزایی نویسنده: سهیلا خدادادی
18:45
30
نمایش میخک- قسمت 1
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، شیوا رفیعیان نویسنده: الهام نظری
19:15
30
نمایش یادداشت های یک دوست- قسمت 3
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، رحمان باقریان نویسنده: غلامرضا کاووسی
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش تلفن- قسمت 8
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: فاطمه حسنوند
21:00
30
نمایش در کمین گل سرخ- قسمت 22
تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: محسن مومنی
21:30
30
نمایش آرزوهای یک مرد- قسمت 1
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، صدیقه کیانفر تنظیم برای رادیو: مریم تاجیک
22:00
30
نمایش انار(تکرار)
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ماندانا اصلانی، مهین فردنوا نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش آموزگار زیست شناسی(تکرار)
کارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: شقایق مدی
23:15
30
نمایش میخک- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، شیوا رفیعیان نویسنده: الهام نظری
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir