انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/07/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
پنهان زیر باران- قسمت 17(تكرار)
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: سیدقاسم یاحسینی
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش در جستجوی آرامش- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: علی میلانی، ناهید مسلمی نویسنده: عباس اقسامی
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
آشنای دریا- قسمت 8(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: رویا فلاحی نگارش: مریم السادات زكریایی
02:45
15
میان برنامه
03:00
30
نمایش بازگشته- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مینو جبارزاده، بیوك میرزایی نویسنده: مهدی معبودی
03:30
30
سفر به گرای 270 درجه- قسمت 10(تكرار)
راوی: مهرداد مهماندوست نویسنده: احمد دهقان
04:00
30
نمایش الیور توئیست- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: علی میلانی، شیما جانقربان تنظیم برای رادیو: مریم تاجیك
اولیور، پسربچهٔ یتیمی كه پس از فروخته شدن از طرف یتیم‌ خانه به پیرمرد تابوت‌ساز تصمیم می‌گیرد از شهر فرار كند و به لندن برود، در میانهٔ راه با پسری دزد مواجه می‌شود كه برای پیرمردی یهودی در لندن كار می‌كند و...
04:30
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:05
5
سایه سار مهر
05:10
15
میان برنامه
05:25
35
نمایش گوهر سردابه- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: بیوك میرزایی، ایوب آقاخانی نویسنده: فاطمه دلیری
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش گذشته
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: رویا فلاحی، نورالدین جوادیان نویسنده: حسین یعقوبی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش آوار- قسمت 6
كارگردان: بهزاد فراهانی هنرمندان: شمسی صادقی، ایوب آقاخانی نویسنده: سیدحسن حسینی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش مرد عروسكی- قسمت 2
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: رحمان باقریان، بیوك میرزایی نویسنده: امیرحسین نجفی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
پنهان زیر باران- قسمت 18
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: سیدقاسم یاحسینی
11:00
15
میان برنامه
11:15
15
سایه سار مهر
11:30
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:00
30
نمایش در جستجوی آرامش- قسمت 2
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: علی میلانی، ناهید مسلمی نویسنده: عباس اقسامی
12:30
15
میان برنامه
12:45
30
آشنای دریا- قسمت 9
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: رویا فلاحی نگارش: مریم السادات زكریایی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش بازگشته- قسمت 2
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مینو جبارزاده، بیوك میرزایی نویسنده: مهدی معبودی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
سفر به گرای 270 درجه- قسمت 11
راوی: مهرداد مهماندوست نویسنده: احمد دهقان
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش الیور توئیست- قسمت 2
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: علی میلانی، شیما جانقربان تنظیم برای رادیو: مریم تاجیك
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش در جستجوی آرامش- قسمت 2
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: علی میلانی، ناهید مسلمی نویسنده: عباس اقسامی
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:00
30
پنهان زیر باران- قسمت 18
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: سیدقاسم یاحسینی
18:30
15
سایه سار مهر
18:45
30
نمایش گذشته
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: رویا فلاحی، نورالدین جوادیان نویسنده: حسین یعقوبی
19:15
30
نمایش مرد عروسكی- قسمت 2
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: رحمان باقریان، بیوك میرزایی نویسنده: امیرحسین نجفی
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش بازی های دوستانه
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مجید حمزه، بیوك میرزایی نویسنده: علی خاكبازان
20:30
30
نمایش بازگشته- قسمت 2
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مینو جبارزاده، بیوك میرزایی نویسنده: مهدی معبودی
21:00
30
سفر به گرای 270 درجه- قسمت 11
راوی: مهرداد مهماندوست نویسنده: احمد دهقان
21:30
30
نمایش الیور توئیست- قسمت 2
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: علی میلانی، شیما جانقربان تنظیم برای رادیو: مریم تاجیك
22:00
30
نمایش گذشته(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: رویا فلاحی، نورالدین جوادیان نویسنده: حسین یعقوبی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش آوار- قسمت 6(تكرار)
كارگردان: بهزاد فراهانی هنرمندان: شمسی صادقی، ایوب آقاخانی نویسنده: سید حسن حسینی
23:15
30
نمایش مرد عروسكی- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: رحمان باقریان، بیوك میرزایی نویسنده: امیرحسین نجفی
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir