پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:15

نمایش شمارش صبر

بابك كه قرار است به خواستگاری دختر مورد علاقه اش برود در راه متوجه میشود مردی كه دیروز دعوا كرده پدر زن آینده اش است و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: احمد ایرانیخواه، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی

7:45

میان برنامه

8:0

خبر

رله از رادیو ایران

8:35

نمایش پزشكان داوطلب- قسمت 2

امیر غلامی دانشجوی پزشكی به خواهر دوستش فرهاد علاقمند شده و میخواهد هر چه زودتر این موضوع را با او در میان بگذارد و به خواستگاری برود اما فرهاد یك روز پیشنهادی برای ایام عید می دهد و...
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: ویدا دانشمند

9:5

بهار نارنج

برنامه تركیبی نمایشی ویژه ایام نوروز
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: معصومه روح بخش

11:0

نمایش تهران مصفا- قسمت 2

یك روز قبل از تحویل سال جدید فرزندان هوشنگ و گلچهره به آنها خبر می دهند كه عازم سفر هستند و هوشنگ كه معلم تاریخ بوده از این موضوع دلگیر می شود كه باز نمی تواند آنها را به جای تاریخی ببرد اما درست زمانی كه آنها در حال آماده شدن هستند گلچهره خبر میدهد كه حال هوشنگ بد شده و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: جواد پیشگر، میرطاهر مظلومی نویسنده: یاسمن شكر گزار

11:30

میان برنامه

11:45

نمایش شادی

خانواده ای تصمیم می گیرند مادرشان را به خانه سالمندان ببرند بعد از كشمكش های فراوان بین اعضای خانواده در آخر دو دختر دانشجو تصمیم می گیرند كه از مادر آنها نگهداری كنند
كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: رضا عمرانی، بهناز بستاندوست نویسنده: هدی اربابی

12:15

سایه سار مهر

12:30

سورنای بهار

گذری بر آئین های نمایشی نوروز
كارشناس مجری برنامه: امین خرمی

13:0

اذان

اذان: 13:11 موذن: عبدالحسن محمدپور
برنامه اذانگاهی

13:30

نمایش تعطیلات خانوادگی- قسمت 2

فرشید و رویا پسرشان را به خارج از كشور فرستاده اند اما بعد از مدتی برای تامین مخارج او به مشكل برمیخورند و بینشان اختلاف بوجود می آید و...
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: میرطاهر مظلومی، بهناز بستاندوست نویسنده: حمیدرضا عباسی

14:0

خبر

رله از رادیو ایران

14:45

میان برنامه

15:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

17:0

میان برنامه

17:15

نمایش عمارت قزل قلی خان- قسمت 2

تاج بخش و همسرش شهربانو بعد از اینكه خانه یشان فرو ریخت پس از شصت سال مجبور میشوند كه به عمارت پدربزگش قزلقلی خان بروند و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد عشقیان، احمد گنجی نویسنده: مریم تاجیك

17:45

میان برنامه

18:0

نمایش عمارت آبی- قسمت 2

خانواده صفایی در قشم یك هتل افتتاح می كنند و ماجراهایی كه در این هتل اتفاق می افتد...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: احمد گنجی، فریبا متخصص نویسنده: مجید حیدری

18:30

میان برنامه

18:45

نمایش شمارش صبر

بابك كه قرار است به خواستگاری دختر مورد علاقه اش برود در راه متوجه میشود مردی كه دیروز دعوا كرده پدر زن آینده اش است و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: احمد ایرانیخواه، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی

19:15

میان برنامه

19:30

اذان

اذان: 19:37 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر
برنامه اذانگاهی

20:0

نمایش عمو شكلاتی- قسمت 2

بابك عطایی تصمیم دارد ملك مورثی اش را بفروشد اما این ملك مركز نگهداری از كودكان بی سرپرست می باشد و آنها برای عید نوروز برنامه ریزی هایی دارند و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نگین خواجه نصیر، بهادر ابراهیمی نویسنده: هانیه نجفی

20:30

میان برنامه

20:45

نمایش جدال شیرین- قسمت 2

حاج هجرت و حاج ناصر هر دو در بازار فرحزاد مغازه دارند آنها رقیب هستند و چشم دیدن یكدیگر را ندارند. علی پسر حاج هجرت میخواهد با دختر حاج ناصر ازدواج كند و...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: علی میلانی، صفا آقاجانی نویسنده: پویان غفاری

21:15

میان برنامه

21:30

سورنای بهار

گذری بر آئین های نمایشی نوروز
كارشناس مجری برنامه: امین خرمی

22:0

نمایش عمارت قزل قلی خان- قسمت 2(تكرار)

تاج بخش و همسرش شهربانو بعد از اینكه خانه یشان فرو ریخت پس از شصت سال مجبور میشوند كه به عمارت پدربزگش قزلقلی خان بروند و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد عشقیان، احمد گنجی نویسنده: مریم تاجیك

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش شمارش صبر(تكرار)

بابك كه قرار است به خواستگاری دختر مورد علاقه اش برود در راه متوجه میشود مردی كه دیروز دعوا كرده پدر زن آینده اش است و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: احمد ایرانیخواه، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی

23:15

میان برنامه

23:30

نمایش پزشكان داوطلب- قسمت 2(تكرار)

امیر غلامی دانشجوی پزشكی به خواهر دوستش فرهاد علاقمند شده و میخواهد هر چه زودتر این موضوع را با او در میان بگذارد و به خواستگاری برود اما فرهاد یك روز پیشنهادی برای ایام عید می دهد و...
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محسن بهرامی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: ویدا دانشمند