پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 20 فروردین 1399
19:30

اذان

اذان: 19:50 موذن: مرحوم حسین صبحدل
برنامه اذانگاهی

20:0

میان برنامه

20:15

نمایش خاطرات یك رزیدنت- قسمت 5


20:45

نمایش خانواده شیرین- قسمت 79(تكرار)

21:0

به شرط زندگی


22:0

نقد و نمایش

نقد و گفتگویی درباره نمایش برادران كارامازوف- قسمت 5

22:45

نمایش ملیكا- قسمت 5


23:15

زورق خیال(تكرار)

23:30

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی