پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
16:15

لطفا پیغام خود را بگذارید- قسمت 11

این داستان روایتگر آخرین تماس های دریافتی یكی از افراد مرتبط با دربار شاهنشاهی است و...
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی

16:45

میان برنامه

17:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

19:0

نمایش كابوس صبحدم- قسمت 3

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.
كارگردان: صادق بهرامی هنرمندان: بهزاد فراهانی، مهین نثری

19:30

میان برنامه

19:45

نمایش باغ مركبات

سعید میخواهد باغ مركبات پدری اش را بفروشد و به شهر برود و كار ساخت و ساز انجام دهد اما همسرش ملیحه راضی به اینكار نیست و...
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی نویسنده: الهام رفیعی

20:15

سایه سار مهر

20:30

اذان

اذان: 20:37 موذن: مرحوم طوخی
برنامه اذانگاهی

21:0

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

21:30

نمایش مهر مادری- قسمت 3

شیرین متوجه میشود مریم به قصد دیگری غیر از نگهداری بچه ها وارد خانه همسر سابقش شده است. بنابراین تصمیم میگیرد كاری كند پس نزد همسر سابقش فرشاد میرود و از او خواست میكند تا مریم را اخراج كند اما...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهناز بستاندوست نویسنده: مریم تاجیك

22:0

لطفا پیغام خود را بگذارید- قسمت 11(تكرار)

این داستان روایتگر آخرین تماس های دریافتی یكی از افراد مرتبط با دربار شاهنشاهی است و...
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش مهر مادری- قسمت 3(تكرار)

شیرین متوجه میشود مریم به قصد دیگری غیر از نگهداری بچه ها وارد خانه همسر سابقش شده است. بنابراین تصمیم میگیرد كاری كند پس نزد همسر سابقش فرشاد میرود و از او خواست میكند تا مریم را اخراج كند اما...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهناز بستاندوست نویسنده: مریم تاجیك

23:15

میان برنامه

23:30

نمایش بال های شكسته- قسمت 5(تكرار)

پانته آ متوجه میشود احمد دوست خانوادگی همسرش همان برادر خودش سروش است و احمد از او میخواهد كه این راز را نگه دارد اما...
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: سعیده فرضی، محمدرضا قلمبر نویسنده: علیرضا مهربان