پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
4:30

ماه بی كران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی

5:0

میان برنامه


5:30

نمایش نفس- قسمت 1(تكرار)

فرناز تنها فرزند خانواده است كه به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل میشود. خانواده او مطلع می شوند كه شخص دیگری در بیمارستان است و هر چه زودتر به یك قلب نیاز دارد و...
كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: كامیار محبی، نوشین حسن زاده نویسنده: هانیه نجفی

6:0

میان برنامه


6:30

آرزوی دیدار- قسمت 6

داستان مجاهدت خانم منصورخانی بانوی ایثارگر خراسان شمالی
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی نویسنده: عاطفه طالب پور

7:0

میان برنامه

7:15

نمایش تیر خطا- قسمت 1

ماهد تمام اموالش را از دست داده است و به مدینه گریخته است او ناامید از همه جا با مرد خرما فروشی آشنا میشود و...
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: حمید یزدانی ابیانه، كامیار محبی نویسنده: حمیدرضا عباسی

7:45

میان برنامه

8:0

خبر

رله از رادیو ایران

8:45

میان برنامه

9:0

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: شیما جانقربان

11:0

میان برنامه

11:15

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی

11:45

طنین وحی

ویژه ماه مبارك رمضان

12:30

سایه سار مهر

12:45

اذان

اذان: 13:01 موذن: حسینعلی شریف
برنامه اذانگاهی

13:15

نمایش پسر عموها- قسمت 14

13:30

میان برنامه

13:45

نمایش كاپیتان محله- قسمت 14

14:0

خبر

رله از رادیو ایران

14:45

میان برنامه

15:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

17:0

میان برنامه

17:15

نمایش ضرب الاجل- قسمت 3

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: علی میلانی، باقر كریم پور نویسنده: فرهاد امینی

17:45

میان برنامه

18:0

ستاره باران

18:15

ترتیل قرآن


19:15

میان برنامه

19:30

سمت قبله

اذان: 20:26 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
برنامه اذانگاهی

21:0

نمایش بهترین روز زندگی

نوایی و مونس سال هاست كه منتظر پسرشان هستند تا از جبهه برگردد، یك روز اتفاقی می افتد و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: فریبا متخصص، رضا عمرانی نویسنده: مجید حیدری

21:30

نمایش نفس- قسمت 2

فرناز تنها فرزند خانواده است كه به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل میشود. خانواده او مطلع می شوند كه شخص دیگری در بیمارستان است و هر چه زودتر به یك قلب نیاز دارد و...
كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: كامیار محبی، نوشین حسن زاده نویسنده: هانیه نجفی

22:0

آرزوی دیدار- قسمت 6(تكرار)

داستان مجاهدت خانم منصورخانی بانوی ایثارگر خراسان شمالی
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی نویسنده: عاطفه طالب پور

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش تیر خطا- قسمت 1(تكرار)

ماهد تمام اموالش را از دست داده است و به مدینه گریخته است او ناامید از همه جا با مرد خرما فروشی آشنا میشود و...
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: حمید یزدانی ابیانه، كامیار محبی نویسنده: حمیدرضا عباسی

23:15

میان برنامه

23:30

ماه بی كران(تكرار)

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی