پخش زنده و آرشیو رادیو

فرهنگ مردم

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه


این برنامه در بردارنده آیین ها، سنت ها ، مراسم موسیقی محلی ، ادبیات شفاهی ، فرهنگ مردم ایران اشعارمحلی ، مثل ها ، متل ها، چیستانها ، قصه ها ، لطیفه ها و داستان های محلی رایج میان مردم و انعكاس باورهای مردم است .

زمان پخش : جمعه ها ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه/ تهیه كننده : زهرا فقیه میرزایی / مجری: شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی