پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 11 فروردین 1399
20:0

مسابقه یك، دو، صدا

فینال فصل هفتم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: بهار و عید نوروز كه با حضور چهارده گروه برگزار می شود.
داوران: آقایان: محمدرضا چراغعلی، محمدرضا عیوضی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:45

میان برنامه(زنده)

20:50

خنداخند

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:30

میان برنامه(زنده)

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

تالار آئینه

22:0

میان برنامه(زنده)

22:5

قرار شاعرانه

شعر و تصنیفهای قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:30

قصه شب- قسمت هشتم

22:45

میان برنامه(زنده)

22:50

خنداخند

22:55

با ایران یاران

23:0

مسابقه یك، دو، صدا(تكرار)

فینال فصل هفتم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: بهار و عید نوروز كه با حضور چهارده گروه برگزار می شود.
داوران: آقایان: محمدرضا چراغعلی، محمدرضا عیوضی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:45

میان برنامه(زنده)

23:50

خنداخند

23:55

با ایران یاران