پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 29 شهریور 1399
13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

با ایران یاران

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

راه رستگاران

16:0

كافه هنر(زنده)

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:40

سیاره آبی

بیماری طااعون نشخوار كننده گان كوچك
خانم مهندس جولایی(رئیس اداره حیات وحش استان فارس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:0

خبر(زنده)

17:10

قارچ های سمی

نقش نفوذ نفاق در جبهه های دفاع مقدس
آقای مجتبی حیدری(گوینده)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:30

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله نیمه نهایی مسابقه یك، دو، صدا در بخش های غزل خوانی، حكایت خوانی، سواد رسانه ای و بداهه گویی، همچنین در این مسابقه آقای علی نفری خواننده پاپ كشور مهمان شركت كنندگان است تا در این چالش با مهمانان گفتگو كنند.
داوران: آقایان: حسن همایی و آرش آبسالان و خانم فاطمه آل عباس، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:0

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:40

چهل روایت، چهل شهید

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

میان برنامه(زنده)

19:10

ایرانشهر- صدا كن مرا

چه جوری از آب كره بگیریم؟ اذان: 19:23، موذن: استاد سید محسن خدام حسینی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت اول

22:45

روایت رهایی(تكرار)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)