پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 11 بهمن 1401
11:0

خبر(زنده)

11:15

رهاورد

رهاورد مجله ای رادیویی با موضوع علمی است كه در صفحات آن نكات شنیدنی علمی یا پزشكی، مانند نانو و فضای مجازی، دانش بنیان، پزشكی و تغذیه مطرح می شود.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:40

میان برنامه

11:55

به افق آفتاب(زنده)

اذان ظهر 12:18
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

12:40

ایران امروز

این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز به اطلاع افكار عمومی برساند
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

13:30

پلاك 8

ویژه روز بزرگداشت شهدا و راهیان نور- انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه

14:55

نگین

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

راه رستگاران

16:0

باغ هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- نقد موسیقی
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

16:40

سیاره آبی

این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كند و نیز با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادیه كند. روز جهانی بیابان زدایی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

17:0

خبر(زنده)

17:10

ایرانشهر - صدا كن مرا

مجله طنزعصرگاهی رادیو ایران با حضور استاد كمال همنشین اذان مغرب 17:49
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

19:45

گزینه یك

20:0

مسابقه یك دو صدا

فصل دهم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع گویندگی و اجرا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

20:30

خنداخند

20:40

میان برنامه

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

میان برنامه

22:0

بهار جان

ولادت حضرت امام محمد تقی(ع)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:0

قصه شب

قصب شب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:25

میان برنامه

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:55

میان برنامه