پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
20:30

صدا كن مرا

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان: 20:43، موذن: استاد هاشم روغنی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:30

میان برنامه(زنده)

21:35

فرهنگ مردم

مراسم اذدواج در مازندران- جایگاه نان در فرهنگ عامه مردم بیجار- ضرب المثل های بختیاری- توضیح درباره آداب و رسوم كاشمر- معرفی كتابی درباره كاشمر با نام فرهنگ مردم كاشمر به قلم آقای علی اكبر خلیلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

21:55

میان برنامه(زنده)

22:0

خبر(زنده)

22:5

پنج شنبه؛ جمعه


پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:0

خبر(زنده)

23:5

عندلیب

موسیقی اصیل ایرانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)