پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 25 شهریور 1398
5:0

بشارت باران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:23، موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:0

خبر(زنده)

6:5

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:25

تقویم تاریخ

6:35

سلام صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:0

خبر(زنده)

7:10

ادامه سلام صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:0

خبر(زنده)

8:15

پیك بامدادی

تحلیل و تفسیر خبر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:35

میان برنامه(زنده)

8:40

روی خط ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

9:0

خانه و خانواده

سواد رسانه ای
آقای دكتر سپنجی(كارشناس سواد رسانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

10:0

صفحه من

10:15

میان برنامه(زنده)

10:20

نمودار

سوء استفاده از مسافران برای واردات گوشی های همراه و تحلیل بازار فروش خودرو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:0

خبر(زنده)

11:15

رهاورد

شناسایی راهكار ذخیره و انتشار امواج مكانیكی- اقتصاد سبز
آقای سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و كیان روغن كش(كارشناس علوم اقتصادی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:40

میان برنامه(زنده)

11:45

مسیر

11:55

میزبان


پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:35

میان برنامه(زنده)

12:40

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 12:59، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:25

صفحه من

13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه(زنده)

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

میان برنامه(زنده)

16:0

كافه هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:40

سیاره آبی

روز جهانی حفاظت از لایه اوزن
مهندس حسنی(مسئول دفتر حفاظت از لایه اوزن سازمان محیط زیست)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:0

خبر(زنده)

17:10

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

راه رستگاران

18:0

مسابقه یك، دو، صدا

فصل هفتم با موضوع: خوانندگی، ترانه سرایی و آهنگسازی
داوران: آقایان: مجید اخشابی، محمدرضا چراغعلی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:40

صفحه من

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ایرانشهر- صدا كن مرا

آخرین هفته شهریور- تو آخرین هفته شهریور كجا می خواید برید؟ برنامه ای برای خودتون دارید؟ اذان: 19:29، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:50

میان برنامه(زنده)

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت سوم

22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

شناسایی راهكار ذخیره و انتشار امواج مكانیكی- اقتصاد سبز
آقای سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و كیان روغن كش(كارشناس علوم اقتصادی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)