پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 8 بهمن 1400
2:55

میان برنامه(زنده)

3:0

سیری در تاریخ معاصر

3:15

قند پارسی

3:30

قرار شاعرانه(تكرار)

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

3:55

میان برنامه(زنده)

4:0

قول و غزل

4:15

سرای سخن

دینداری
حجت الاسلام رنجبر(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

4:40

میان برنامه(زنده)

4:45

میان برنامه(زنده)

4:50

و اینك سلام(تكرار)

5:0

بشارت باران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:41، موذن: شیخ محمد طوخی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:0

خبر(زنده)

6:5

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:25

تقویم تاریخ

6:35

باران تویی

فرهنگ انتظار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:0

خبر(زنده)

7:5

میان برنامه(زنده)

7:10

در هوای وصل- دعای ندبه

دعای ندبه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:55

میان برنامه(زنده)

8:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

8:30

میان برنامه(زنده)

8:35

بررسی رسانه های بیگانه

بررسی آخرین اخبار و برنامه های سیاسی رادیوهای خارجی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:55

میان برنامه(زنده)

9:0

صبح جمعه با شما

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:30

تاریخ ایران

شنیدن تاریخ ایران از زبان خسرو معتضد
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:55

به افق آفتاب(زنده)

اذان: 12:17، موذن: مرحوم رحیم موذن زاد اردبیلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:30

ایران را بشنویم

معرفی برنامه های شبكه رادیویی ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:25

با ایران یاران

13:30

قصه ظهر جمعه

قصه ظهر جمعه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:30

رویدادهای هفته(زنده)

بررسی رویدادها و اتفاقات سیاسی در هفته ای كه گذشت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

14:55

میان برنامه(زنده)

15:0

به رنگ خدا

تفسیر و شرح مختصر آیات قرآن و پخش زیباترین نغمه های قرآنی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

از سرزمین نور

شرح زندگینامه بزرگان دین و اخلاق
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:0

خاص باشید

باشگاه كارآفرینی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:25

میان برنامه

16:30

سیمای فرزانگان

شرح زندگینامه بزرگان دین و اخلاق- ویژه آیت ا... اراكی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:0

میان برنامه(زنده)

17:5

شنیدنی های تاریخ

17:20

میان برنامه(زنده)

17:30

صدا كن مرا

اذان مغرب: 17:47، موذن: استاد حسین صبحدل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

میان برنامه(زنده)

18:0

حوض نقره

اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمای ایران و حواشی آن- معرفی تهیه كنندگان، آهنگسازان و فیلم های در حال اكران
شهاب شهرزاد(كارشناس ادبی و فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:55

میان برنامه

19:0

خبر(زنده)

19:5

گلچین صبح جمعه با شما

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:0

وقت اضافه

بررسی وضعیت ورزش ایران در هفته ای كه گذشت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:30

میان برنامه(زنده)

21:35

فرهنگ مردم

بررسی آداب و رسوم و فرهنگ نواحی مختلف ایران- چگونگی تعیین مهریه در مناطق مختلف ایران- گاه شمار و تقسیم بندی زمستان در كاشان- جایگاه شتر در فرهنگ مناطق كویری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

خبر(زنده)

22:5

عندلیب

موسیقی اصیل ایرانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:0

خبر(زنده)

23:5

در انتهای شب

شرح احوال اقبال لاهوری، مروری بر شعر دوره بازگشت ادبی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)