پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

راه رستگاران

16:0

كافه هنر(زنده)

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:40

سیاره آبی

دریانوردی با ملاحظات زیست محیطی در هفته دریانوردی
آقای كاپیتان نادر پسنده(مدیر كل حفاظت و ایمنی سازمان بنادر و دریا نوردی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:0

خبر(زنده)

17:10

ایرانشهر- صدا كن مرا

دور اندیشی- اذان: 18:10، موذن: استاد عباس سلیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:45

چهل روایت، چهل شهید

20:0

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله نیمه نهایی مسابقه یك، دو، صدا در بخش های غزل خوانی، حكایت خوانی، سواد رسانه ای و بداهه گویی، همچنین در این مسابقه آقای علی نفری خواننده پاپ كشور مهمان شركت كنندگان است تا در این چالش با مهمانان گفتگو كنند.
داوران: آقایان: حسن همایی و آرش آبسالان و خانم فاطمه آل عباس، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:30

میان برنامه(زنده)

20:40

با ایران یاران

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت سوم

22:45

روایت رهایی(تكرار)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)