پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 20 آذر 1402
3:0

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

3:25

میان برنامه

3:30

قول و غزل

3:45

قند پارسی

4:0

یك حكایت یك مثل

4:15

تالار آینه

4:30

فیض كلام

4:45

راه رستگاران

4:50

میان برنامه

4:55

میان برنامه

5:0

بشارت باران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان 5:33- موذن : شهید حسن دانش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

6:0

خبر(زنده)

6:5

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

6:25

تقویم تاریخ

6:35

سلام صبح بخیر(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

7:0

خبر(زنده)

7:10

ادامه سلام، صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

8:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

8:25

پرش

8:35

میان برنامه

8:40

روی خط ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

9:0

خانه و خانواده

بررسی موضوعات خانوادگی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

10:0

صدای راهبران

بررسی راه ها و جاده های كشور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

10:20

نمودار

اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

11:0

خبر(زنده)

11:15

میان برنامه

11:25

به افق آفتاب

اذان ظهر 11:57- موذن محمد آقاتی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

12:10

پلاك 8

ویژه روز بزرگداشت شهدا و راهیان نور- انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع -
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

12:35

میان برنامه

12:40

بحث روز

بررسی مسائل روز ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

13:30

مستند ایران

13:45

میان برنامه

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه

14:50

روزی كه پروانه شدیم

14:55

نگین

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

نشانی

16:0

باغ هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- نقد موسیقی - بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار و نویسنده
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

16:40

میان برنامه

16:45

با ایران یاران

17:0

خبر

17:10

صدا كن مرا

اذان مغرب به افق تهران 17:11 - موذن : شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:35

میان برنامه

17:40

پرش

17:50

ایرانشهر

مجله طنزعصرگاهی رادیو ایران پرستاری كردن
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

19:0

خبر

19:5

میان برنامه

19:10

دستور كار

دستور كار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

19:30

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

20:0

گزینه یك

20:15

این یك تجربه است(تكرار)

20:20

میان برنامه

20:25

ایوان

20:30

مسابقه یك، دو، صدا

مسابقه یك، دو، صدا با موضوع گویندگی و اجرا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

گزینه یك

22:0

ایران سر بلند

22:15

میان برنامه

22:30

تالار آینه

22:45

میان برنامه

23:0

قصه شب

قصب شب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:25

میان برنامه

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:55

میان برنامه