پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 1 مهر 1400
12:10

میان برنامه(زنده)

12:15

سیری در تاریخ معاصر

بررسی دوران پهلوی اول و دوم
آقای علی الله جانی(كارشناس تاریخ)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:35

میان برنامه(زنده)

12:40

یك جهان ارادت

ویژه برنامه راهپیمایی اربعین حسینی در قالب گزارش- عشق و ارادت مسمان و غیر مسلمان به حضرت امام حسین(ع)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:0

پلاك 8

ویژه هفته دفاع مقدس
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:30

میان برنامه(زنده)

14:35

با ایران یاران

بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

تاریخ رادیو

15:40

سبزینه

پرداختن به مباحث كشاورزی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:0

پارسی گویان

تقویت وحدت میان فارسی زبانان- ویژه روز بزرگداشت استاد سید محمدحسین شهریار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:50

میان برنامه(زنده)

17:0

خبر(زنده)

17:10

میان برنامه(زنده)

17:15

روایت رهایی(تكرار)

17:30

خاص باشید

باشگاه كارآفرینی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

با ایران یاران

18:5

صدا كن مرا

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان: 18:18، موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:30

با ایران یاران

18:40

شنیدنی های تاریخ

18:55

نشانی

19:0

خبر

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:45

با ایران یاران

20:0

پارك ساعی

این برنامه یك برنامه كاملاَ تعاملی میباشد كه تمامی برنامه توسط مخاطبان و علاقه مندان به رادیو با هدایت تهیه كننده برنامه، تهیه و تولید می شود.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

خیابان ایران

حضور مردم ایران در همه صحنه ها
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

خبر(زنده)

22:5

میان برنامه(زنده)

22:15

اختران فروزان

مروز زندگینام یكی از نخبگان ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:45

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

نگاه مهر- دعای كمیل

پخش دعای كمیل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+