پخش زنده و آرشیو رادیو

سینماچی

پنج شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه


توجه به مسائل مهم اما كمتر توجه شده سینما به منظور افزایش دانش عمومی مخاطب از سینما

این برنامه به لحاظ محتوایی با تمركز بر آثار سینمایی روز ایران یا سریال های مطرح شبكه نمایش خانگیویا سریال های مهم سیمای ملی و بعضا برنامه های مطرح این رسانه ها و با تركیب یك مجله خبری تحلیلی، شامل مرور خبرهای تازه )خبرهای دست اول و اختصاصی یا دستكم خبرهایی كه كمتر در فضای رسانه ای شنیده شده(، نقد، معرفی و بررسی آثار )با تمركز بر یك اثر در هر برنامه در قالب پرونده ویژه( و گفتگو با یكی دو تن ازعوامل مهم اثر و نقد اثر با حضور اهالی رسانه و منتقدان شناخته شده سینما و جبهه فرهنگی انقلاب، و هم چنین بخش های پرمخاطب و سرگرم كننده ای مانند مرور بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران و موسیقی فیلم ، مكاتب سینمایی ، فیلمنامه ، مسابقه و نظرسنجی پیامكی از تاریخ سینمای ایران یا موضوع پرونده ویژه برنامه و...تولید خواهد شد. برنامه های سینمایی هم شامل مرور، معرفی ا