پخش زنده و آرشیو رادیو

سینماچی

پنجشنبه 16 آذر 1402 ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

سینماچی

بررسی فیلمهای روز ایران و جهان

تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه به لحاظ محتوایی با تمركز بر آثار سینمایی روز ایران یا سریال های مطرح شبكه نمایش خانگیویا سریال های مهم سیمای ملی و بعضا برنامه های مطرح این رسانه ها و با تركیب یك مجله خبری تحلیلی، شامل مرور خبرهای تازه )خبرهای دست اول و اختصاصی یا دستكم خبرهایی كه كمتر در فضای رسانه ای شنیده شده(، نقد، معرفی و بررسی آثار )با تمركز بر یك اثر در هر برنامه در قالب پرونده ویژه( و گفتگو با یكی دو تن ازعوامل مهم اثر و نقد اثر با حضور اهالی رسانه و منتقدان شناخته شده سینما و جبهه فرهنگی انقلاب، و هم چنین بخش های پرمخاطب و سرگرم كننده ای مانند مرور بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران و موسیقی فیلم ، مكاتب سینمایی ، فیلمنامه ، مسابقه و نظرسنجی پیامكی از تاریخ سینمای ایران یا موضوع پرونده ویژه برنامه و...تولید خواهد شد. برنامه های سینمایی هم شامل مرور، معرفی ا