پخش زنده و آرشیو رادیو

جریان

شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه


راهِ رفته رو به این آسونی ها نمی شه برگشت و از اتفاق این جور مسیرها هم، فریبنده ترند. شاید نشونه ای از انتهای مسیر، یا تجربه مسافرهای قبلی، تلنگری باشه برای ورود نكردن بهش و مانعی باشه از افسوس های بعدی.

جریان از هر آنچه كه به سلامت جوون ترها لطمه می زنه ،داستانی داره. عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و نویسنده : شهره احمدوند هر هفته با استفاده از كارشناسان مربوط به موضوع برنامه