پخش زنده و آرشیو رادیو

جریان

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جریان

موضوع این هفته: سلامتی و اهمیت به خود- تیروئید و التهاب تیروئید

تهیه كننده: شهره احمدوند، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

جریان از هر آنچه كه به سلامت جوون ترها لطمه می زنه ،داستانی داره. عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و نویسنده : شهره احمدوند هر هفته با استفاده از كارشناسان مربوط به موضوع برنامه