پخش زنده و آرشیو رادیو

سه سوت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 10 دقیقه


بالا بردن صبر و حوصله - بالا بردن دقت و جلوگیری از شتاب زدگی

جوان امروز با توجه به پیشرفت های علمی و بالا رفتن سرعت زندگی، كمی بی حوصله و كم دقت و سربه هواتر شده اند لذا سعی این برنامه این است كه با پرداختن و تولید آیتم های مفرح و شاد با محوریت دقت، حوصله و اهمیت به مسائل پیرامون و غیره در رساندن هرچه بهتر پیام برنامه و جذب قشر جوان و انتقال پیام سالم می باشد.