پخش زنده و آرشیو رادیو

سه سوت

جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

سه سوت

مسابقه ای با مراحل مختلف ایرانگردی، ترانه شناسی، فیلم شناسی و...

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

جوان امروز با توجه به پیشرفت های علمی و بالا رفتن سرعت زندگی، كمی بی حوصله و كم دقت و سربه هواتر شده اند لذا سعی این برنامه این است كه با پرداختن و تولید آیتم های مفرح و شاد با محوریت دقت، حوصله و اهمیت به مسائل پیرامون و غیره در رساندن هرچه بهتر پیام برنامه و جذب قشر جوان و انتقال پیام سالم می باشد.

عوامل برنامه