پخش زنده و آرشیو رادیو

راه نامه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه


شناخت نهج البلاغه با هدف اصلاح سبك زندگی

ارتقاء مفهوم خودشناسی و نوع تعامل با خود، بهبود روابط با دیگران و توجه به كمیت و كیفیت بندگی در عرصه‌های مختلف زندگی و توجه به مفاهیم كلی و جزیی نهج البلاغه با ذكر نمونه‌های جذاب این كتاب شریف موضوعات این برنامه را شامل می‌شود.