پخش زنده و آرشیو رادیو

راهنامه

دوشنبه 13 فروردین 1403 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهنامه

راهنامه

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ارتقاء مفهوم خودشناسی و نوع تعامل با خود، بهبود روابط با دیگران و توجه به كمیت و كیفیت بندگی در عرصه‌های مختلف زندگی و توجه به مفاهیم كلی و جزیی نهج البلاغه با ذكر نمونه‌های جذاب این كتاب شریف موضوعات این برنامه را شامل می‌شود.