پخش زنده و آرشیو رادیو

همساز

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه


گام به گام، نت به نت، ملودی به ملودی، همراه ما باشید با همساز رادیو جوان

بهترین سازها و آوازها را از همساز رادیو جوان بشنوید تهیه كنندگان: عاطفه شیوافر - انسیه شمس الهی گویندگان: صدیقه مرادی - محدثه صارمی