پخش زنده و آرشیو رادیو

نون بده

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


یك رقابت سرایش شعر طنز توسط شاعران طنزپرداز جوان

معرفی بخش‌های برنامه: كلاكت: پخش بخشی از دیالوگ یك فیلم و شعر سرودن شركت كنندگان چپ كوك: پخش بخشی از یك ترانه و شعر سرودن شركت كنندگان دوئل: مشاعره شركت كنندگان عكس برگردون: خوانش شعرهای مخاطبان (بخش تعاملی برنامه با صفحات مجازی برنامه) تهیه‌كننده: مهدی استاداحمد كارشناس مجری: صابر قدیمی