پخش زنده و آرشیو رادیو

نون بده

جمعه 17 آذر 1402 ساعت 20:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

نون بده

مشاعره

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

معرفی بخش‌های برنامه: كلاكت: پخش بخشی از دیالوگ یك فیلم و شعر سرودن شركت كنندگان چپ كوك: پخش بخشی از یك ترانه و شعر سرودن شركت كنندگان دوئل: مشاعره شركت كنندگان عكس برگردون: خوانش شعرهای مخاطبان (بخش تعاملی برنامه با صفحات مجازی برنامه) تهیه‌كننده: مهدی استاداحمد كارشناس مجری: صابر قدیمی