پخش زنده و آرشیو رادیو

كتابخند

پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه


این برنامه به معرفی كتاب می‌پردازد اما قالب و نگاهی متفاوت و خارج ازكلیشه‌های مرسوم.

بخش‌های برنامه: - معرفی كتاب - گزارش - خبرهای هفته حوزۀ كتاب تهیه كننده: فاطمه شهبندی گوینده: حمید پارسا