پخش زنده و آرشیو رادیو

تمنای بهشت

هر روز از ساعت 1 تا 3 بامداد به مدت 2 ساعت


برنامه "تمنای بهشت" با محور پخش برترین تلاوت های مصری و شرح و توضیح تلاوت هر روز از ساعت 1 تا 3 بامداد از شبكه رادیویی قرآن پخش می شود.

این برنامه با 105 دقیقه تلاوت و 15 دقیقه شرح و توضیح مربوط به همان آیات تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.