پخش زنده و آرشیو رادیو

زندگی كنیم

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:40 به مدت 5 دقیقه


برنامه "زندگی كنیم" با محوریت آموزش مهارت های زندگی با توجه به آموزه های آیات قران كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

تبیین راه كارهای عملی برای زندگی خوب قرآنی، مرور مهارت های زندگی خوب بر اساس آیات قرآن كریم و تبیین راههای عمل كردن به آیات و كاربردی كردن آن ها در زندگی از اهداف كاربردی این برنامه است. این برنامه به همت گروه علوم قرآنی، تهیه كنندگی رضا صفری و كارشناسی مهدی رستمی، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:40 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.