پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه سلامت(گروه سلامت اجتماعی)

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه


این برنامه به مقوله های حوزه سلامت اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت افراد می پردازد.