پخش زنده و آرشیو رادیو

میخام گزارشگر شم

شنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه


تمرین گزارشگری و فوت و فن آن