پخش زنده و آرشیو رادیو

سه گام

هر شب از ساعت 21:30 به مدت 30دقیقه


مرور و بازپخش مصاحبه های اختصاصی و اطلاع رسانی برنامه ها و گزارش های ورزشی فردا