پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله ورزش های زمستانی

پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه


تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.