پخش زنده و آرشیو رادیو

گلخونه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 60دقیقه


ماموریت اصلی برنامه ترویج سبك زندگی اسلامی ایرانی است با هدف ایجاد وتقویت انگیزه برای بهبود وضعیت سواد حركتی در نهاد خانواده جایگاه واقعی و تاثیرگذار یك خانواده در جامعه ورزشی- نقش بانوان در شكل دهی مناسب ورزش در خانواده

....و ارتقا سرانه ورزش خانواده و جامعه مشتمل بر گزارش میدانی، گفتگو با ورزشكاران و كارشناسان حركات اصلاحی، تغذیه و روانشناسی، با مأموریت" برگرداندن ورزش اصولی به سبد مصرفی خانوار" در طول برنامه به سمع شنوندگان می رسد.