پخش زنده و آرشیو رادیو

تبعیدی

از 19 شهریور از ساعت ساعت 19:45 به مدت 30 دقیقه


فرازی از زندگی شهید آیت الله مدنی امام جمعه تبریز از زمانی كه ایشان از نجف به زادگاهشان آذرشهر برمی گردد و از واگذاری زمین های آن منطقه به وهابیان جلوگیری می كند و در اعتراض به تاسیس كارخانه شراب سازی در زادگاهش دستگیر و تبعید می شود

🎬 كارگردان: محمد عمرانی 📑تنظیم برای رادیو: فاطمه حسن وند 🎧تهیه كننده: شهلا نیساری