پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
8:0

خبر

خبر سراسری 8 بامداد

8:30

به وقت ارادت


9:0

احسن الحال

9:15

ویژه برنامه صبح


10:0

خبر رادیو زیارت

10:15

ویژه برنامه صبح


12:0

احسن الحال

12:15

ادامه ویژه برنامه صبح

اذان ظهر به افق مشهد مقدس: 12:38

13:0

خبر رادیو زیارت

13:15

گفتگوی ویژه خبری


14:0

خبر

خبر سراسری ساعت 14

14:30

به وقت ارادت(تكرار)


15:0

احسن الحال

15:15

نقاره خانه


16:0

خبر رادیو زیارت

16:15

یك دنیا انتظار


17:0

احسن الحال

17:15

ویژه برنامه عصر

وقت اذان مغرب به افق مشهد: 19:05

20:0

احسن الحال

20:15

صدای قصه شما

20:30

خبر رادیو زیارت

20:45

لالایی

21:0

خبر

خبر سراسری 21

21:35

نمایش


22:0

احسن الحال

22:15

دل آوا


22:45

رسم میزبانی

23:0

احسن الحال

23:15

جلوه خورشید