پخش زنده و آرشیو رادیو

نغمه عشق

شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نغمه عشق

حضرت علی (ع) در آئینه قرآن

مهندس فتحی پور(كارشناس دینی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

لیست قطعات