پخش زنده و آرشیو رادیو

میزبان

سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 11:55 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزبان

نقش هوش مصنوعی در پیشرفت اقتصادی

مهندس پوریا حداد(مدرس دانشگاه و فعال در پارك علم و فن آوری دانشگاه تهران) و دكتر علیرضا ماهیار(مشاور فنآوری و نوآوری شركت سپرده گذاری اوراق بهادار)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات
عوامل برنامه