پخش زنده و آرشیو رادیو

میزبان

سه شنبه 4 تیر 1398 ساعت 11:55 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزبان

فناوری بلاگ چین و كاربردهای آن

دكتر علیرضا ماهیار(مشاور نوآوری و فناوری شركت سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران) و مهندس پویا حداد(استاد دانشگاه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه