پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران امروز

سه شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 12:40 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران امروز

بررسی قیمت مرغ- این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز به اطلاع افكار عمومی برساند.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

ساختار گفت و گو محور یكی از پرمخاطب ترین اشكال برنامه سازی در رسانه است . وجود برنامه ای گفتگو محور كه ابعاد گوناگون مسایل اقتصادی ، علمی و اجتماعی را شفاف سازد لازمه رادیو ایران با گستره فراوان مخاطبان است. همچنین رشد روز افزون رسانه های دیگر، داشتن برنامه ای چالشی كه دغدغه مردم باشد نیاز امروز رسانه ملی است و شفافیت از نیاز های پیام های رسانه ای مخاطبین است. با توجه به اهمیت و جایگاه رسانه این برنامه تلاش می كند با مخاطبان خود صادق باشد و از مسئولان دیگر مطالبه گری كند تا اعتماد مردم به رسانه افزایش پیدا كند. این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف اجتماعی را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز جامعه به اطلاع افكار عمومی برساند. این برنامه سعی می كند با استفاده از نظرها

عوامل برنامه