پخش زنده و آرشیو رادیو

گلچین صبح جمعه با شما

جمعه 16 مهر 1400 ساعت 19:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلچین صبح جمعه با شما

ویژه روز جهانی كودك- این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

عوامل برنامه