پخش زنده و آرشیو رادیو

ایرانشهر

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 17:25 به مدت 95 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایرانشهر

گشت و گذار در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران + برنامه‌ی صدا كن مرا _ اذان مغرب 17:54 _ موذن: استاد عباس امام جمعه

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:10 به مدت 105 دقیقه / تهیه كننده : حسین معصومی و آرمان ستوده / مجریان : مهرناز فقیهی و لیلا صفری / بازیگر: منصور اسكندری

عوامل برنامه