پخش زنده و آرشیو رادیو

ایرانشهر

سه شنبه 1 اسفند 1402 ساعت 17:25 به مدت 95 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایرانشهر

برنامه ایرانشهر+ برنامه‌ی صدا كن مرا : اذان مغرب 18:09 _ موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:10 به مدت 105 دقیقه / تهیه كننده : حسین معصومی و آرمان ستوده / مجریان : مهرناز فقیهی و لیلا صفری / بازیگر: منصور اسكندری

عوامل برنامه