پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه 15 تیر 1397 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره مباركه حجرات و تاملی در آیات آن- آیه 17

با حضور حج غلامرضا اشرف سمنانی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن