پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه


برنامه ای كه در آن محوریت آیات سوره یس گفتگو، روایت، نمایش و ... اجرا می شود.

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن