پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه 26 مرداد 1397 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره های قرآن و تاملی در آیات آن

با حضور آقای اشرف سمنانی(استاد دانشگاه و مولف)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات