پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان امام حسین"ع"

سه شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 21:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

میدان امام حسین"ع"

هیات جوانان متوسل به اباعبدالله الحسین(ع)

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه بصورت استیج در میدان امام حسین و حضور مردم در خودرو ها اجرا میشود. تهیه كننده: عباس پیری گویندگان: فاطمه عباسی - ابوالفضل اینانلو با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت