پخش زنده و آرشیو رادیو

اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه

چهارشنبه 2 اسفند 1402 ساعت 00:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه

جنگ شبانگاهی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه در واقع یك مجله علمی است كه به صورتی طنز ارائه می‌شود و دارای صفحه‌های مختلفی است كه بعضی ثابت و برخی متغیر هستند. زندگینامه دانشمندان، فیزیك كوانتوم، داستان اختراعات ، باستان شناسی ، تاریخچه اكتشافات، ستاره شناسی ، هواشناسی و جانورشناسی برخی از صفحات این مجله عملی را تشكیل می‌دهند.

عوامل برنامه