پخش زنده و آرشیو رادیو

كارستان

جمعه 3 دی 1395 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارستان

كارآفرینی- اشكالات بخش خصوصی

با حضور مهندس امیر حسین كاوه(دبیر سندیكای تولید كنندگان لوله و پروفایل فولادی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل