پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 15:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره رعد آیات 8-18

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.