پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 10:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره آل عمران آیات 15-34

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.