پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های رحمن آیات 9-33 و حاقه آیات 1-24

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.