پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز عكاشه

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 00:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز عكاشه

از ابتدای سوره نباء تا پایان قرآن كریم

جزء 30

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.