پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد شعبان صیاد

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 03:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره اسراء آیات 1-16

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.